شعب داخلی آذربایجان غربی
37 خوی خوی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان خوی ـ بخش خوی ـ خیابان شریعتی ـ میدان قیام
47 ارومیه استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 500
81 سلماس سلماس استان آذربایجان غربی ـ شهرستان سلماس ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام ـ خیابان سوره ای ـ پلاک 36
153 مهاباد مهاباد استان آذربایجان غربی ـ شهرستان مهاباد ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی شرقی ـ پلاک 87
154 میاندوآب میاندوآب استان آذربایجان غربی ـ شهرستان میاندوآب ـ بخش میاندوآب ـ خیابان امام
156 بوکان بوکان استان آذربایجان غربی ـ شهرستان بوکان ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ چهار راه شهرداری
182 میدان ولایت فقیه استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ میدان ولایت فقیه
187 نقده نقده استان آذربایجان غربی ـ شهرستان نقده ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام ـ پلاک 187
238 اشنویه استان آذربایجان غربی ـ شهرستان اشنویه ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ چهار راه کارگر ـ پلاک 122
246 سردشت سردشت استان آذربایجان غربی ـ شهرستان سردشت ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام ـ میدان قدس
265 تکاب تکاب استان آذربایجان غربی ـ شهرستان تکاب ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ پلاک 20
315 شوط شوط استان آذربایجان غربی ـ شهرستان شوط ـ بخش شوط ـ خیابان امام
316 ماکو ماکو استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ماکو ـ بخش منطقه آزاد ماکو ـ خیابان طالقانی ـ پلاک 39
342 شاهین دژ شاهین دژ استان آذربایجان غربی ـ شهرستان شاهین دژ ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام ـ بالاتر از چهار راه مرکزی
343 پیرانشهر پیرانشهر استان آذربایجان غربی ـ شهرستان پیرانشهر ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید بهشتی ـ میدان آزادی ـ پلاک 45
418 بازار استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام ـ پلاک 98
458 چالدران خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 47
486 میدان امام حسین (ع) استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان مدنی ـ میدان امام حسین ـ پلاک 184
508 خیابان امام ماکو استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ماکو ـ بخش منطقه آزاد ماکو ـ خیابان امام ـ بالاتر از میدان قیام ـ پلاک 10
633 قره ضیا الدین استان آذربایجان غربی ـ شهرستان قره ضیاالدین ـ بخش چایپاره ـ خیابان شهید رجایی ـ پلاک 7
672 شهید محمد منتظری استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید منتظری ـ پائین تر از سه راه شهید باکری ـ پلاک 411
691 مدرس استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید امینی ـ خیابان 22 بهمن ـ پلاک 125
692 پلدشت میدان امام خمینی (ره)
831 میدان خیام استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان باکری ـ میدان خیام ـ پلاک 402
858 شهداء خوی خوی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان خوی ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ پلاک 146
865 حسین آباد خیابان پیشوا، نبش کوچه دین پرست، پلاک 291
915 خوی خوی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان خوی ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ پلاک 146
981 میدان ملا جامی مهاباد استان آذربایجان غربی ـ شهرستان مهاباد ـ بخش مرکزی ـ میدان ملا جامی ـ پلاک 20
1018 شهید عطائی ارومیه استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام ـ پلاک 98
1128 طالقانی خوی خوی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان خوی ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ پلاک 146
1277 محمود آباد شاهین دژ استان آذربایجان غربی ـ شهرستان شاهین دژ ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام ـ بالاتر از چهار راه مرکزی
1321 میدان شهدا استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ میدان شهدا ـ خیابان حافظ ـ پلاک 22
1322 اقبال لاهوری ارومیه استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ میدان ولایت فقیه
1403 محله خوی خوی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان خوی ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید کوچری ـ پلاک 349
1504 میدان خشکبار استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان مطهری ـ پلاک 55
1578 میدان بسیج خوی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان خوی ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید کوچری ـ پلاک 349
1684 مدرس سلماس سلماس استان آذربایجان غربی ـ شهرستان سلماس ـ بخش مرکزی ـ خیابان مدرس ـ تقاطع حافظ و خیابان رضایی ـ پلاک 1204
1773 ولیعصر خوی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان خوی ـ بخش مرکزی ـ بلوار ولی عصر ـ میدان ولی عصر ـ پلاک 13
1819 بلوار کردستان بوکان استان آذربایجان غربی ـ شهرستان بوکان ـ بلوارکردستان ـ پلاک 8
1820 هفده شهریور میاندوآب استان آذربایجان غربی ـ شهرستان میاندوآب ـ بخش مرکزی ـ میدان امام ـ خیابان هفده شهریور ـ پلاک 20
1882 قوشچی قوشچی خیابان امام خمینی (ره)، میدان انقلاب
2111 میدان طالقانی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ میدان طالقانی
2149 کلیسا کندی ماکو استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ماکو ـ بخش منطقه آزاد ماکو ـ خیابان امام ـ بالاتر از میدان قیام ـ پلاک 10
2322 شهید رجائی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید رجائی ـ خیابان شهید کوهنورد ـ پلاک 219
2392 بالو استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ کیلومتر هشت جاده سلماس ـ شهرک بالو ـ خیابان صمد زاده ـ پلاک 23
2425 مرکزی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام
2426 نوشین شهر استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش نوشین شهر ـ خیابان امام ـ پلاک 246
2648 پنجراه لشگر استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان مدنی ـ میدان امام حسین ـ پلاک 184
2669 وحدت استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش ارومیه ـ خیابان ولی عصر ـ خیابان شهید یوسفی ـ پلاک 89
2703 شهید باکری استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش ارومیه ـ خیابان بعثت ـ فلکه جانبازان ـ پلاک 2
2902 باکری استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش ارومیه ـ خیابان بعثت ـ فلکه جانبازان ـ پلاک 2
2903 غدیر ارومیه استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید امینی ـ خیابان 22 بهمن ـ پلاک 125
2986 خیابان ولیعصر ارومیه استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش ارومیه ـ خیابان ولی عصر ـ خیابان شهید یوسفی ـ پلاک 89
2987 خیام جنوبی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان باکری ـ میدان خیام ـ پلاک 402
3038 میدان نبوت استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ‌ بلوار نبوت ـ روبرو خیابان براعتی ـ کوچه 11
3040 آذربایجان استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان کاشانی ـ پلاک 10
3342 شهید مطهری ارومیه استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان مطهری ـ پلاک 55
3916 دایره حسابداری (آذربایجان غربی) ارومیه
4076 شهرک فرهنگیان استان آذربایجان غربی ـ ‌شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ‌ بلوار شهید باهنر ـ بلوار 32 متری فرهنگیان
4175 میدان استقلال مهاباد استان آذربایجان غربی ـ شهرستان مهاباد ـ بخش مرکزی ـ میدان ملا جامی ـ پلاک 20
4176 بازار میاندوآب میاندوآب استان آذربایجان غربی ـ شهرستان میاندوآب ـ بخش میاندوآب ـ خیابان امام
4184 بلوار شهید بهشتی نقده استان آذربایجان غربی ـ شهرستان نقده ـ بلوار شهید بهشتی ـ پلاک 23
4198 سید نظام مهاباد مهاباد استان آذربایجان غربی ـ شهرستان مهاباد ـ بخش مرکزی ـ میدان ملا جامی ـ پلاک 20
4199 بلوار بیجاری تکاب استان آذربایجان غربی ـ شهرستان تکاب ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ پلاک 20
4201 میدان میوه و تره بار استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ بلوار شیخ شلتوت ـ میدان میوه و تره بار‌ ـ بلوگ 11 ـ پلاک 19
4205 تخمه فروشان خوی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان خوی ـ بخش مرکزی ـ بلوار ولی عصر ـ میدان ولی عصر ـ پلاک 13
4429 سازمان آب استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، بلوار شهید باهنر، روبه روی سازمان آب منطقه استان آذربایجان غربی
4430 دانشکده استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید بهشتس ـ چهار راه شورا ـ پلاک 26
4451 آیت ا.. دستغیب ارومیه استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش ارومیه ـ خیابان بعثت ـ فلکه جانبازان ـ پلاک 2
4452 امیرآباد بوکان استان آذربایجان غربی ـ شهرستان بوکان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امیر آباد ـ بلوار شمس برهان ـ کوچه زاگرس 7
4454 استاد شهریار میاندوآب استان آذربایجان غربی ـ شهرستان میاندوآب ـ‌ بلوار شهید زنده دل ـ قبل از سه راهی تقی آباد ـ پلاک 32
4485 میر آباد میرآباد استان آذربایجان غربی ـ شهرستان سردشت ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره)ـ سه راه نیزه
4514 صلاح الدین ایوبی مهاباد استان آذربایجان غربی ـ شهرستان مهاباد ـ بخش مرکزی ـ خیابان صلاح الدین ایوبی غربی ـ پلاک 1605
4517 آزادگان استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ‌ بلوار آزادگان ـ میدان رودکی ـ خیابان رودکی ـ‌ پلاک 40
4518 استادان استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان استادان ـ پلاک 22
4519 اداره راه استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان والفجر ـ فلکه میثم
4521 شهید زنده دل میاندوآب استان آذربایجان غربی ـ شهرستان میاندوآب ـ‌ بلوار شهید زنده دل ـ قبل از سه راهی تقی آباد ـ پلاک 32
4522 استاد قاضی بوکان استان آذربایجان غربی ـ شهرستان بوکان ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید بهشتی ـ نرسیده به چهار راه شهید بهشتی ـ کوچه بهرامپور
4532 میدان رودکی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ‌ بلوار آزادگان ـ میدان رودکی ـ خیابان رودکی ـ‌ پلاک 40
5038 دایره حقوقی استان آذربایجان غربی ارومیه
8003 سایت آموزشی ارومیه ارومیه