شعب داخلی زنجان
 
130 مرکزی زنجان زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ سبزه میدان
219 ابهر استان زنجان ـ شهرستان ابهر ـ ابتدای خیابان ولیعصر ـ پلاک 12
252 اسد آبادی استان زنجان ـ شهرستان خرمدره ـ خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ـ پلاک 61
366 بازار پایین زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ بازار پایین ـ نرسیده به خیابان مسگرها ـ پلاک 248
595 صایین قلعه استان زنجان ـ شهرستان ابهر ـ بخش صایین قلعه ـ بیست و پنج کیلومتری جاده زنجان
836 دروازه ارک زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ میدان ارک ـ نبش خیابان طالقانی ـ پلاک 239
837 فردوسی زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان فردوسی ـ پایین تر از بازار ـ پلاک 87
900 آزادی زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان امام ـ میدان آزادی ـ پلاک 65
1157 خیابان خیام زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ سبزه میدان
1242 سلطانیه زنجان استان زنجان ـ شهرستان سلطانیه ـ کیلومتر 40 جاده زنجان تهران ـ شهرستان سلطانیه ـ خیابان قدس ـ پلاک 116
1515 هیدج استان زنجان ـ شهرستان ابهر ـ خیابان حکیم هیدجی ـ کوچه بهرامی ـ پلاک 403
1526 گیلوان زنجان استان زنجان ـ شهرستان طارم ـ بخش گیوان ـ طارم علیاگیلوان ـ جنب بازارچه ـ پلاک 137
1687 امام زاده زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک 194
2064 بلوار خرمشهر استان زنجان ـ شهرستان ابهر ـ بلوار خرمشهر ـ چهار راه معلم ـ پلاک 120
2065 خرمدره استان زنجان ـ شهرستان خرمدره ـ تقاطع شهید بهشتی و شهید رجائی ـ پلاک 91
2114 چهار راه امیر کبیر زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ چهار راه امیرکبیر ـ ابتدای خیابان شهدا
2329 خیابان خرمشهر زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان خرمشهر ـ نرسیده به میدان هنرستان ـ پلاک 480
2662 خیابان جمهوری زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ بخش زنجان ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ خیابان بی سیم ـ پلاک 616
2698 میدان انقلاب زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان امام ـ میدان انقلاب
2699 دستجرده زنجان استان زنجان ـ شهرستان طارم ـ بخش گیوان ـ طارم علیاگیلوان ـ جنب بازارچه ـ پلاک 137
2933 سه راه درمانگاه زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان فرودگاه ـ نرسیده به سه راه امجدیه ـ پلاک 482
3048 بازار بالا زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ بازار بالا ـ میدان میوه فروشان ـ پلاک 127
3454 خیابان بعثت زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان بعثت ـ پلاک 94
3455 خیابان فرودگاه زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان فرودگاه ـ نرسیده به سه راه امجدیه ـ پلاک 482
3456 آببر زنجان استان زنجان ـ شهرستان آب بر ـ طارم علیا ـ خیابان 35 متری آببر
3457 خدابنده زنجان استان زنجان ـ شهرستان خدابنده ـ خیابان امام ـ میدان امام حسین (ع) ـ پلاک 494
3458 ماه نشان زنجان استان زنجان ـ شهرستان ماه نشان ـ خیابان ماه نشان ـ سه راه امام ـ پلاک 93
3511 دایره حسابداری (زنجان) زنجان
3532 اسلام آباد زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان اسلام آباد ـ خیابان بیست متری آیت اله مدنی ـ پلاک 419
3533 شناط استان زنجان ـ شهرستان ابهر ـ خیابان دکتر بهشتی ـ پلاک 5
3534 شریف آباد ابهر استان زنجان ـ شهرستان ابهر ـ ابتدای خیابان ولیعصر ـ پلاک 12
3775 خیابان مسگرها زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ سبزه میدان
4119 میدان استقلال زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ سبزه میدان
4313 مینو استان زنجان ـ شهرستان خرمدره ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ شرکت مینو
4393 خیابان سعدی زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ میدان ارک ـ نبش خیابان طالقانی ـ پلاک 239
8750 سایت آموزشی زنجان زنجان