شعب داخلی ایلام
 
190 ایلام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان فردوسی ـ بالاتر از میدان بیست و دو بهمن
827 ایوانغرب ایوان غرب استان ایلام ـ شهرستان ایوان ـ خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام خمینی (ره)
1029 دهلران دهلران استان ایلام ـ شهرستان دهلران ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 50
1378 شهدای گمنام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان 24 متری ـ خیابان ولی عصر (عج)
1576 غدیر شاد آباد استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان آیت اله حیدری ـ کوچه رئیسی
1595 میدان امام ایلام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ بلوار سیدالشهدا ـ پلاک 3284
2109 بلوار سید الشهدا استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ بلوار سیدالشهدا ـ پلاک 3284
2112 بلوار جمهوری اسلامی ایلام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ بلوار سیدالشهدا ـ پلاک 3284
2242 مورموری ابدانان استان ایلام ـ شهرستان آبدانان ـ خیابان ولیعصر
2321 بلوار امام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ بلوار سیدالشهدا ـ پلاک 3284
2343 رسالت استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان رسالت
2359 خرمشهر ایلام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان 24 متری ـ خیابان ولی عصر (عج)
2366 پهله زرین آباد پهله استان ایلام ـ شهرستان دهلران ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 9
2367 میدان امام ایوان ایوان استان ایلام ـ شهرستان ایوان ـ خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام خمینی (ره)
2375 چوار ایلام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان آیت اله حیدری ـ کوچه رئیسی
2395 دره شهر دره شهر استان ایلام ـ شهرستان دره شهر ـ چهار راه شهید نوروزی
2402 ولیعصر آبدانان دره شهر استان ایلام ـ شهرستان آبدانان ـ خیابان ولیعصر
2405 شباب سرابله استان ایلام ـ شهرستان چرداول ـ سرآبله ـ خیابان ولی عصر
2407 ولیعصر استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان 24 متری ـ خیابان ولی عصر (عج)
2408 شهدا استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان شهدا ـ پلاک 125
2419 میدان بار ایلام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان آیت اله حیدری ـ کوچه رئیسی
2513 آسمان آباد سرابله استان ایلام ـ شهرستان چرداول ـ سرآبله ـ خیابان ولی عصر
2748 هلیلان سرابله استان ایلام ـ شهرستان چرداول ـ سرآبله ـ خیابان ولی عصر
2825 طالقانی دره شهر دره شهر استان ایلام ـ شهرستان دره شهر ـ چهار راه شهید نوروزی
2910 زرنه ایوان استان ایلام ـ شهرستان ایوان ـ خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام خمینی (ره)
3423 آبدانان استان ایلام ـ شهرستان آبدانان ـ خیابان ولیعصر
3424 سرابله سرابله استان ایلام ـ شهرستان چرداول ـ سرآبله ـ خیابان ولی عصر
3435 ملکشاهی استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ بلوار شهید بهشتی
3442 سعدی استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان سعدی جنوبی
3504 دایره حسابداری (ایلام) ایلام
3556 بدره بدره استان ایلام ـ شهرستان بدره ـ خیابان امام خمینی (ره)
3919 والفجر مهران استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ میدان امام خمینی (ره)، بلوار امام زاده سید حسن (ع)، پلاک 3
3977 میمه زرین آباد، خیابان امام خمینی (ره)
4015 ارمو دره شهر استان ایلام ـ شهرستان دره شهر ـ چهار راه شهید نوروزی
4030 میشخاص ایلام -جعفرابادمیش خاص
4068 سراب باغ ابدانان استان ایلام ـ شهرستان آبدانان ـ خیابان ولیعصر
4069 ولیعصر بدره استان ایلام ـ شهرستان بدره ـ خیابان امام خمینی (ره)
4070 شهید چمران ایلام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان رسالت
4140 موسیان دهلران استان ایلام ـ شهرستان دهلران ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک 50
4141 لومار شیروان استان ایلام ـ شهرستان سیروان ـ خیابان مطهری
4152 بانقلان استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان قائم
4179 سراب ایوان ایوان استان ایلام ـ شهرستان ایوان ـ خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام خمینی (ره)
4213 دایره خزانه (ایلام) ایلام
5040 دایره حقوقی استان ایلام ایلام
8013 سایت آموزشی ایلام ایلام