پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602
Instargarm
Telegram

بخش دسترسی سریع

 
اطلاعات تماس با مدیران و ادارات کل
برج سپهر: خیابان سمیه بین خیابانهای شهید مفتح و بهار
ساختمان جمهوری: خیابان جمهوری اسلامی مقابل ساختمان آلومینیوم طبقات فوقانی  شعبه جمهوری اسلامی بانك صادرات
ساختمان طالقانی: تقاطع خیابان طالقانی و ولیعصر(عج) جنب بیمارستان تخصصی کودکان ساختمان معاونت توسعه نیروی انسانی بانک صادرات ایران
  
  
  
  
  
مديرعاملسیاوش زراعتی88307822برج سپهرطبقه2288306095
قائم مقام مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیرهحمید تهرانفر88836018برج سپهر طبقه2388836759
عضو هیأت مدیرهمجتبی لشکر بلوکی88307818برج سپهرطبقه2388834820
رئیس هیأت مدیرهغلام سوری88826696برج سپهرطبقه2388306095
معاونت اعتباراتامیر یوسفیان88833802برج سپهرطبقه2488308950
معاونت بين الملل88834792برج سپهرطبقه2188839546
معاونت مالیشاهین صالح محمدزاده84764080برج سپهرطبقه2488836580
معاونت برنامه ريزی و سرمايه های انساني84764210برج سپهرطبقه2484764210
معاونت شعب و بازاریابیعلی حاجی پور 88835470برج سپهرطبقه2488832801
بازرس ویژه مدیرعامل در امور خاصمحمد تقوی نژاد88835013برج سپهر طبقه 22         
بازرس ویژه در امور شرکتهانصرت اله روشن ضمیر84764130برج سپهر طبقه 24
مديرعامل کانون بازنشستگانیوسف ایزدی88383824  تقاطع طالقانی و ولیعصر(عج) مجتمع نور    88383823
مشاور مدیر عامل و مدير امور حراست و حفاظتحسن فراهانی84762003برج سپهرطبقه2588833603
مدیر امور بین المللسیاوش فتحی هفشجانی88834792برج سپهر طبقه 2188839546
مدیر امور بازرسي و نظارتاحمد بهشتی88832504برج سپهرطبقه1188839537
مدیر امور خدمات و پشتیبانی88832810برج سپهرطبقه2488832411
مدیر امور فناوري اطلاعاتمجتبی عزیزیان66729589ساختمان جمهوري66729302
مدیر امور سرمایه های انسانیحسین مردانی66951104ساختمان طالقانی66955590
مدیر امور شعب منطقه یک سید کاظم مرتضوی اسکویی88835872برج سپهر طبقه 1888839537
مدیر امور شعب منطقه دومصطفی رحیمی شهواری88835872برج سپهرطبقه1888835850
مدیر امور حقوقیمحمد عیسی یکتا عربانی88316764برج سپهر طبقه 24 88316764
رئیس اداره کل روابط عموميحمیدرضا رهبر88836379برج سپهرطبقه7   88839534
رئیس اداره کل حوزه مديريتسعید حق پرست88833907برج سپهرطبقه2288306095
رئيس اداره کل حراستمنوچهر جلالی اصل84763004برج سپهرطبقه2588832757
رئيس اداره کل حفاظت فیزیکیاسماعیل غلامی88835474برج سپهرطبقه288835472
رئیس اداره کل حفاظت فناوری اطلاعاتمونا ونکی84764190برج سپهرطبقه2588832406
رئیس اداره کل بازاريابي و خدمات مشتريانعباس خرازی افرا88832151برج سپهرطبقه1888315853
رئيس اداره کل مبارزه با پولشویی و مديريت ريسک و تطبیق-88835723برج سپهرطبقه688835726
رئيس اداره کل خزانه داریعباس محمودی88836456برج سپهرطبقه388836736
رئیس اداره کل حسابگريکریم اله نجاری66750091ساختمان جمهوري66716070
رئیس اداره کل حسابداری مالیحسن رضایی88836140برج سپهر طبقه 1288833804
رئیس اداره کل آمار و حسابداري مديريتغلامرضا مهدی88820716برج سپهرطبقه1388839531
رئيس اداره کل تدارکاترسول قربانی88832501برج سپهرطبقه488836374
رئيس اداره کل امور مهندسی و ساختمانبهرام عضدی88821702برج سپهرطبقه588866914
رئیس اداره کل سازمان و روشهاعلیرضا ترابیان88309420برج سپهرطبقه888833004
رئیس اداره کل تحقيقات و برنامه ريزيغلامرضا طالبیان88309420برج سپهرطبقه888823624
رئيس اداره کل انفورماتيکسید جعفر صدری66704040ساختمان جمهوري66726116
رئيس اداره کل خدمات نوين بانکيامیرحسین آقامحمدی66705085ساختمان جمهوري66726228
رئيس اداره کل حقوقی-88839538برج سپهرطبقه988833160
رئیس اداره کل دعاویعلی رضایی84762865برج سپهرطبقه2788308135
رئیس اداره کل پيگيري و وصول مطالباتحسین سلامتیان88833151برج سپهرطبقه1088833154
رئيس اداره کل امور کارکنان سیدعلیرضا موسوی66958790ساختمان طالقاني66952842
رئيس اداره کل رفاهمهدی امینیان66966003ساختمان طالقاني66952836
رئيس اداره کل آموزشعلیرضا ترک جوکار66419691ساختمان طالقاني66413133
رئيس اداره کل اعتباراتعبداله قیاسی88308950برج سپهرطبقه1688835468
رئیس اداره کل بررسي طرحها و سرمایه گذاریهامجيد فياضي88839544برج سپهرطبقه1588839542
رئیس اداره کل نظارت برطرحها و سرمایه گذاریهاسينا رزاقي88820274برج سپهرطبقه1788305478
رئيس اداره کل سرمايه گذاري و امور شرکتهابهروز اعتمادی88844859برج سپهرطبقه688860502
رئيس اداره کل خارجهحمیدرضا خلج زاده88302699برج سپهرطبقه2188835628
رئيس اداره کل عملیات ارزی-88836905برج سپهرطبقه1988836909
فرمانده حوزه مقاومت بسیج بانک صادرات ایرانرضا صدیق88832810برج سپهرطبقه2488832411
مسئول اتحاديه انجمنهاي اسلامي بانک صادرات ایرانمحمد کریم عالم باقري88832810برج سپهرطبقه2488832810
دبير اتحادیه انجمن های اسلامي بانک صادرات ایرانحمداله عظيمي ماسوله84764157برج سپهرطبقه1488828586