مدیریت شعب بانک صادرات ایران در تهران

خدمات ارزی
 

 مدیریت شعب تهران

 
  
  
  
  
  
  
مركز (١١)آقای غلامحسین ملک لو٦٦٧٠٠١٢٢٦٦٧٠٠١٢٢-٦٦٧١٤٩٤٣٦٦٧١٤٩٤١م امام خمینی خ فردوسی جنوبی نبش خ كوشك مصری
شمال (12)آقای اکبر بهزادیان فر226837072268379622683793-5خ شریعتی، بلوار صبا خ فاطمیه، بین کوچه مهر 6و7
شرق (13)آقای عبدالرضا شریعتی778075557780755677807555-6م رسالت خ شهيد طرفي بالاتر از مسجدالرسول
جنوب (14)آقای همت اله حسین زاده سوادی553654465538333055384097چهارراه وحدت اسلامي
غرب (١٥)آقای کاووس اسدی44484904-54448490444484904اشرفي اصفهاني نبش اتوبان حكيم
شعبه مستقل مرکزی (3046)آقای بهرام مهین ایزدموسی٨٨٨٣٣٤٠٣٨٨٨٣٢٥٠٥-٨٨٨١٣٥٤١-٨٨٨١٣٤٩٧٨٨٨١٣٤٩٣خیابان ملک الشعرا بهار بین طالقانی و سمیه