پرسش و پاسخ های صدای سپهر 09602
پاسخ
جمع کردن پرسش :  نحوه انتقال حساب از طريق سامانه تلفنبانك :   ‎(1)
انتقال حساب به حساب از طریق این سامانه فقط بین حساب های خود شخص (حساب های دارای شماره تعریف مشتری یکسان) امکان پذیر می باشد.
نحوه انجام کار: ورود به گزینه تلفنبانک با شماره حساب  و رمز حساب، انتخاب کلید 6
جمع کردن پرسش :  نحوه دريافت رمز حساب از طريق سامانه تلفنبانك : ‎(1)
کلید 1 ، درج شماره کارت، درج رمز دوم کارت، انتخاب کلید 6 و شنیدن رمز حساب
 توجه : رمز حساب با هر بار انتخاب گزینه فوق تغییر می نماید.
جمع کردن پرسش :  نحوه دريافت صورتحساب از طريق تلفنبانك به چه صورت مي باشد و حداكثر چند گردش ارائه مي دهد؟ ‎(1)
کلید 1 و سپس کلید 3، تا 45 روز و 100 تراکنش
جمع کردن پرسش : آيا پرداخت اقساط تسهيلات از طريق سامانه تلفنبانك ميسر مي باشد؟ ‎(1)
بله در حال حاضر پرداخت همه تسهیلات  برای خود و سایرین از طریق تلفنبانک امکان پذیر می باشد.
جمع کردن پرسش : آیا دریافت شارژ تلفن همراه از این طریق میسر می باشد؟ ‎(1)
بله امکان خرید شارژ مستقیم مقدور می باشد.(کلید 3 سامانه)
جمع کردن پرسش : خدمات قابل ارائه تلفن بانك چه مواردي مي باشد؟ ‎(1)
الف) ورود به سامانه با استفاده از شماره و رمز دوم کارت        
کلید 1- موجودی
کلید 2- سه گردش آخر
کلید 3- دریافت صورتحساب از طریق نمابر
کلید 4- --------
کلید 5- اعلام مفقودی کارت
کلید 6- شنیدن رمز حساب  
کلید 7- پرداخت اقساط تسهیلات خود و سایرین در بانک صادرات
کلید 8- دریافت لیست شماره حساب های خود

ب) ورود به سامانه با استفاده از شماره و رمز حساب
کلید 1- موجودی
کلید 2- سه گردش آخر
کلید 3- دریافت صورتحساب از طریق نمابر
کلید 4- تغییر رمز حساب
کلید5- اعلام آخرین وضعیت چک مورد نظر (برای حساب های جاری با دسته چک)
کلید 6- انتقال وجه حساب به حساب
کلید 7- پرداخت اقساط تسهیلات خود و سایرین در بانک صادرات
کلید 8- دریافت لیست شماره کارت های خود
کلید 9- دریافت شماره مشتری
علاوه بر موارد اشاره شده، مشتریان می توانند در صورت لزوم پس از شماره گیری 09602 و انتخاب کلید 7 نسبت به مسدود نمودن کارت سپهر خود اقدام نمایند.
جمع کردن پرسش : دريافت رمز دوم كارت به چند طريق امكان پذير مي باشد؟ ‎(1)
الف: مراجعه به دستگاه خود پرداز بانك صادرات ايران
        ـ انتخاب گزينه عمليات رمز
        ـ‌ انتخاب گزينه تخصيص يا تغيير رمز دوم كارت
ب : از طريق بانكداري اينترنتي منوي كارت گزينه تغيير يا تخصيص رمز دوم كارت
جمع کردن پرسش : نحوه استفاده از تلفنبانك بانك صادرات چگونه است؟ ‎(1)
شماره تلفن 09602 کلید 1
جمع کردن پرسش : نحوه دريافت رمز حساب به چه صورت است؟ ‎(1)
به سه روش مي توان نسبت به دريافت رمز حساب اقدام نمود.
روش اول: ورود به تلفنبانك با استفاده از شماره كارت و رمز دوم كارت و انتخاب كليد 6
روش دوم: ورود به نرم افزار همراه بانك، استفاده از گزينه مديريت حساب و سپس دريافت رمز حساب
روش سوم: مراجعه به شعبه افتتاح كننده حساب و دريافت رمز حساب براي افرادي كه فاقد سپهر كارت  مي باشند.
جمع کردن پرسش : نحوه مسدودي كارت از طريق تلفنبانك به چه صورت است؟ ‎(1)
الف) از طریق شماره گیری 09602 و انتخاب کلید 7 با درج شماره کارت و رمز اول یا دوم کارت
ب) از طريق كليد يك تلفنبانك با وارد كردن شماره کارت و رمز دوم کارت، سپس انتخاب كليد 5
توجه: برای رفع مسدودی کارت، مراجعه به شعبه بانک الزامی می باشد.