پرسش و پاسخ های سامانه 719
پاسخ
جمع کردن پرسش : #719* كارت خود را به تازگي تعويض كرده ام چرا قادر به استفاده از همبانك نيستم؟ ‎(1)
به منوی مدیریت کارت ها رفته کارت قبلی خود را حذف نموده و کارت جدید را تعریف نمایید.
جمع کردن پرسش : آیا با استفاده از خدمت انتقال در منوی خدمات بانکی می توان با سایر حسابهای بانک صادرات و یا حسابهای سایر بانکها، انتقال وجه انجام داد؟ ‎(1)
خیر، خدمت انتقال وجه تنها برای انتقال وجه بین حساب های یک مشتری می باشد.
جمع کردن پرسش : آیا رمز حساب همان رمز کارت است؟ ‎(1)
خیر، رمز حساب عددی ٤ رقمی است که بین سیستم های تلفنبانک و همراه بانک مشترک بوده و در کنار شماره حساب امکان استفاده از خدمات بانکی را به دارنده آن می دهد.
جمع کردن پرسش : آیا هزینه ارسال و دریافت پیام در سامانه #٧١٩* از مشتری کسر می گردد؟ ‎(1)
خیر، در این سامانه خدمات از طریق کدهای دستوری ارایه می گردند و برای مشتری هزینه ارتباطی در بر ندارد.
جمع کردن پرسش : تعریف کارت در سامانه همبانک چگونه صورت می پذیرد؟ ‎(1)
با استفاده از گزینه تعریف در منوی مدیریت کارت ها، می توان نسبت به تعریف کارت در سامانه و اختصاص نام اختصاری به آن، اقدام نمود.
جمع کردن پرسش : چگونه می توانیم رمز دوم کارت خود را فعال نمایم؟ ‎(1)
برای دریافت رمز دوم کارت می بایست به یکی از دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران مراجعه نموده و از طریق منوی عملیات رمز گزینه تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت، رمز مورد نظر را (بین ٥ تا ١٢ رقم) تعریف نمایید.
شایان ذکرمی باشد در صورتیکه رمز دوم کارت خود را فراموش نمایید، می توانید به همین روش رمز جدید تعریف نمایید.
جمع کردن پرسش : چه مشتریانی می توانند از خدمات این سامانه استفاده نمایند؟ ‎(1)
در حال حاضر این خدمات برای مشتریان دارنده سیم کارتهای اپراتورهای همراه اول و ایرانسل راه اندازی گردیده است و راه اندازی این درگاه برای سایر اپراتورها در آینده نزدیک انجام خواهد گردید.
جمع کردن پرسش : خدمت دریافت رمز یکبار مصرف چیست؟ ‎(1)
این خدمت مخصوص کاربران سامانه اینترنت بانک سپهر می باشد. در صورتیکه مشتری هنگام ثبت درخواست عضویت یا رمزیاب جدید در سامانه اینترنت بانک سپهر، نوع رمزیاب درخواستی خود را "نرم افزاری(USSD)" انتخاب نماید، پس از مراجعه به شعبه و تأیید درخواست مشتری توسط شعبه، می تواند رمز معتبر جهت ورود به سامانه اینترنت بانک سپهر و همچنین امضای دیجیتال جهت عملیات انتقال وجه و غیره دریافت نماید. این نوع رمزیاب مشکلاتی از قبیل مفقود یا معیوب شدن و یا فراموش نمودن حمل رمزیاب را ندارد.
جمع کردن پرسش : در صورت مفقودی سیم کارت چگونه می توان خدمات این درگاه را متوقف نمود؟ ‎(1)
با مراجعه به هر یک از دفاتر امور مشترکین تلفن همراه نسبت به غیر فعال نمودن سیمکارت مفقودی و دریافت سیمکارت جدید اقدام نمود (غیر فعال نمودن سیمکارت موجب می شود که اپراتور تلفن همراه، هیچ خدمتی به آن سیمکارت ارایه ندهد از جمله خدمات سامانه همبانک صادرات).
جمع کردن پرسش : رمز شارژ سیم کارت اعتباری از سامانه همبانک خریداری نموده ام ولیکن با وجود کسر وجه از کارت، رمز شارژ ارائه نشده است؟ ‎(1)
با استفاده از منوی شارژ گزینه گزارش شارژ می توان نسبت به دریافت رمز شارژ اقدام نمود.
جمع کردن پرسش : سیم کارت اعتباری خود و یا سایرین را بصورت مستقیم با استفاده از سامانه همبانک شارژ نموده ام ولیکن با وجود کسر وجه از کارت، شارژ صورت نپذیرفته است؟ ‎(1)
شماره تلفن های 22901598-021 و 22901599-021 بصورت 24 ساعته آماده پاسخگویی و رفع مشکلات مربوط به شارژ مستقیم می باشد.
جمع کردن پرسش : شارژ سیم کارت اعتباری خریداری کرده ام، وجه کارت از حساب کسر شده در حالی که رمز شارژ ارائه نشده است؟ ‎(1)
بااستفاده از گزینه سه شارژ آخر می توان رمز سه شارژ آخر خریداری شده از طریق سیم کارت فعلی را دریافت نمود.
جمع کردن پرسش : قصد دارم سیم کارت خود را واگذار نمایم، آیا باید کارت های ثبت شده خود را حذف نمایم؟ ‎(1)
بله، پیش از واگذاری سیمکارت می بایست با استفاده از منوی کارت، گزینه حذف، نسبت به حذف شماره کارتهای ثبت شده در سامانه اقدام نمود.