پرسش و پاسخ های سامانه 719
پاسخ
جمع کردن پرسش : #719* كارت خود را به تازگي تعويض كرده ام چرا قادر به استفاده از همبانك نيستم؟ ‎(1)
ـ به منوي كارتها رفته كارت قبلي خود را حذف كرده و كارت جديد را مجدداً تعريف مي نماييم. 
جمع کردن پرسش : آیا با استفاده از خدمت انتقال در منوی خدمات بانکی می توان با سایر حسابهای بانک صادرات و یا حسابهای سایر بانکها، انتقال وجه انجام داد؟ ‎(1)
خیر، خدمت انتقال وجه تنها برای انتقال وجه بین حسابهای متصل به یک کارت مشتری می باشد.
جمع کردن پرسش : آیا با استفاده از سرویس انتقال وجه این درگاه می توان به سایر حسابهای سپهری و یا حساب های سایر بانکها وجه مورد نظر را انتقال داد؟ ‎(1)
خیر، با استفاده از سرویس انتقال وجه تنها قادر خواهید بود بین حساب هایی که به یک کارت متصل می باشند انتقال وجه داشته باشید.
جمع کردن پرسش : آیا رمز حساب همان رمز کارت است؟ ‎(1)
خیر، رمز حساب عددی ٤ رقمی است که بین سیستم های تلفنبانک و همراه بانک مشترک بوده و در کنار شماره حساب امکان استفاده از خدمات بانکی را به دارنده آن می دهد.
جمع کردن پرسش : آیا هزینه ارسال و دریافت پیام در سامانه #٧١٩* از مشتری کسر می گردد؟ ‎(1)
خیر، هیچگونه هزینه ثبت کارت و یا هزینه ارتباطی برای کاربران منظور نمی گردد و این سامانه کلیه خدمات خود را بدون استفاده از اینترنت یا پیامک ارائه می نماید.
جمع کردن پرسش : تعریف کارت در سامانه همبانک چگونه صورت می پذیرد؟ ‎(1)
با استفاده از گزینه تعریف در منوی کارت سامانه همبانک می توان کارت خود را در این سامانه ثبت و به آن نام اختصاری اختصاص داد.
جمع کردن پرسش : جهت تعریف یاحذف کارت در این سامانه چه باید کرد؟ ‎(1)
با استفاده از گزینه میدریت کارتها می توانید کارت های خود را تعریف (حداکثر تا ٤ شماره کارت) و برای آن نام اختصاری اختصاص دهید و سپس در زمان انتخاب هر یک از سرویس ها تنها نام کارت را انتخاب نمود یا کارت های ثبت شده را حذف نمایید
جمع کردن پرسش : چگونه می توانیم رمز دوم کارت خود را فعال نمایم؟ ‎(1)
برای دریافت رمز دوم کارت می بایست به یکی از دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران مراجعه نموده و از طریق منوی عملیات رمز گزینه تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت، رمز مورد نظر را (بین ٥ تا ١٢ رقم) تعریف نمایید.
شایان ذکرمی باشد در صورتیکه رمز دوم کارت خود را فراموش نمایید، می توانید به همین روش رمز جدید تعریف نمایید.
جمع کردن پرسش : چه راه هایی برای دریافت ویا تغییر رمز دوم کارت وجود دارد؟ ‎(1)
مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک صادرات--- عملیات رمز --- تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت
ورود به سامانه اینترنت بانک --- خدمات کارت --- تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت (مخصوص کاربران سامانه اینترنت بانک)
جمع کردن پرسش : چه مشتریانی می توانند از خدمات این سامانه استفاده نمایند؟ ‎(1)
در حال حاضر این خدمات برای مشتریان دارنده سیم کارتهای اپراتورهای همراه اول و ایرانسل راه اندازی گردیده است و راه اندازی این درگاه برای سایر اپراتورها در آینده نزدیک انجام خواهد گردید.
جمع کردن پرسش : خدمت دریافت رمز یکبار مصرف چیست؟ ‎(1)
این خدمت مخصوص کاربران سامانه اینترنت بانک سپهر می باشد. در صورتیکه مشتری هنگام ثبت درخواست عضویت یا رمزیاب جدید در سامانه اینترنت بانک سپهر، نوع رمزیاب درخواستی خود را "نرم افزاری(USSD)" انتخاب نماید، پس از مراجعه به شعبه و تأیید درخواست مشتری توسط شعبه، می تواند رمز معتبر جهت ورود به سامانه اینترنت بانک سپهر و همچنین امضای دیجیتال جهت عملیات انتقال وجه و غیره دریافت نماید. این نوع رمزیاب مشکلاتی از قبیل مفقود یا معیوب شدن و یا فراموش نمودن حمل رمزیاب را ندارد.
جمع کردن پرسش : در صورت مفقودی سیم کارت چگونه می توان خدمات این درگاه را متوقف نمود؟ ‎(1)
با استفاده از هر یک از روش های زیر می توان سرویس دهی سامانه همبانک را غیرفعال نمود:
-تغییر رمز دوم کارت های ثبت شده در سامانه از طریق دستگاه های خودپرداز بانک صادرات
-غیر فعال نمودن سیم کارت از طریق دفتر امور مشترکین تلفن همراه
جمع کردن پرسش : رمز شارژ سیم کارت اعتباری از سامانه همبانک خریداری نموده ام ولیکن با وجود کسر وجه از کارت، رمز شارژ ارائه نشده است؟ ‎(1)
با استفاده از گزینه گزارش پنج رمز آخر از منوی شارژ سامانه همبانک می توان نسبت به دریافت رمز شارژ اقدام نمود.
جمع کردن پرسش : سیم کارت اعتباری خود و یا سایرین را بصورت مستقیم با استفاده از سامانه همبانک شارژ نموده ام ولیکن با وجود کسر وجه از کارت، شارژ صورت نپذیرفته است؟ ‎(1)
شماره تلفن های 22901598-021 و 22901599-021 بصورت 24 ساعته آماده پاسخگویی و رفع مشکلات مربوط به شارژ مستقیم می باشد.
جمع کردن پرسش : شارژ سیم کارت اعتباری خریداری کرده ام، وجه کارت از حساب کسر شده در حالی که رمز شارژ ارائه نشده است؟ ‎(1)
بااستفاده از گزینه سه شارژ آخر می توان رمز سه شارژ آخر خریداری شده از طریق سیم کارت فعلی را دریافت نمود.
جمع کردن پرسش : قصد دارم سیم کارت خود را واگذار نمایم، آیا باید کارت های ثبت شده خود را حذف نمایم؟ ‎(1)
بله، قبل از واگذاری سیم کارت می باید با استفاده از گزینه کارت نسبت به حذف شماره کارت های ثبت شده در سامانه همبانک اقدام نمود.