پرسش و پاسخ های کارت
پاسخ
جمع کردن پرسش : آيا از طريق کارت مجازي حقوقي مي‌توان عمليات مالي غير حضوري مانند خريد اينترنتي انجام داد؟ ‎(1)
خير . کارت مجازي حقوقي فاقد رمز دوم و کد امنيتي CVV2 مي‌باشد، بنابراين امکان خريد اينترنتي يا هرگونه عمليات مالي غيرحضوري (به جز انتقال به اين کارت) از طريق اين محصول امکان پذير نمي‌باشد.
جمع کردن پرسش : آيا امکان چاپ نشان شركت/سازمان/ مؤسسه بر روي کارت در درخواست صدور بن کارت گروهي وجود دارد؟ ‎(1)
بله- در صورت درخواست شركت/سازمان/ مؤسسه ، بر روي کارت علاوه بر نشان بانک صادرات و در صورت شتابي بودن کارت، نشان شتاب و سازمان چاپ مي‌گردد.
جمع کردن پرسش : آيا امکان شارژ بيش از مبلغ تعيين شده سقف مالي مجاز ماهانه براي هر يک از سپهر کارت‌هاي خانواده وجود دارد؟ ‎(1)
بله. در صورت تمايل به شارژ اضافي مبلغ علاوه بر سقف تعيين شده ماهانه مي‌توان به هر يک از سپهرکارت‌هاي خانواده از طريق عمليات انتقال وجه از کارت متصل به يک حساب (غير حساب اصلي) ، کارت مورد نظر را به هر ميزان بدون اينکه سقف مجاز ماهانه آن تغيير يابد، شارژ نمود.
جمع کردن پرسش : آيا در بانک صادرات ايران از طريق کيوسک بانکي امکان دريافت کارت هديه امکان پذير مي‌باشد ؟  ‎(1)
بله . در حال حاضر امکان صدور کارت هديه از طريق کيوسک بانکي به صورت آني و با امکان انتخاب طرح کارت و درج متن دلخواه ميسر مي‌باشد.
جمع کردن پرسش : آيا در بانک صادرات ايران امکان پرداخت خسارت بيمه به صورت الکترونيکی وجود دارد؟ ‎(1)
بله، با استفاده از محصول خسارت کارت اين امر امکان پذير مي‌باشد.
جمع کردن پرسش : آيا در بانک صادرات ايران امکان چاپ آرم شرکت‌/سازمان‌ها بر روي کارت هديه امکان پذير مي‌باشد؟  ‎(1)
بله. در حال حاضر امکان چاپ آرم شرکت/سازمان‌ها در کارت‌هاي هديه گروهي امکان پذير مي‌باشد.
جمع کردن پرسش : آيا در بانک صادرات ايران امکان دريافت کارت هديه ميسر مي‌باشد ؟  ‎(1)
بله . در حال حاضر اين امکان از طريق شعب اين بانک امکان پذير مي‌باشد.
جمع کردن پرسش : حداقل و حداکثر سقف مبلغ مجاز صدور کارت هديه در بانک صادرات ايران به چه ميزان مي‌باشد ؟  ‎(1)
طبق دستورالعمل بانك مركزي ج.ا.ا در حال حاضر حداقل و حداكثر مبلغ كارت هديه در بانک صادرات ايران به ترتيب صد هزار ريال و پنج ميليون ريال مي‌باشد.
جمع کردن پرسش : حداکثر تعداد کارت‌هاي درخواستي در سپهر کارت خانواده براي چند عضو امکان پذير است و آيا حتماً بايد اعضاي يک خانواده باشند؟ ‎(1)
حداکثر 4کارت به ازاء هر حساب اصلي مي توان درخواست نمود. همچنين شرط درخواست سپهر کارت خانواده براي اعضاي يک خانواده وجود ندارد و در صورت تمايل صاحب حساب اصلي مي‌تواند براي حداکثر 4 نفر (گروه) درخواست سپهر کارت خانواده نمايد.
جمع کردن پرسش : در چه مواردي کارت توسط دستگاه ATM ضبط مي‌گردد؟ ‎(1)
در 2 مورد کارت در دستگاه خودپرداز ضبط خواهد شد : ۱- ورود سه بار رمز کارت به اشتباه در دستگاه خودپرداز 2- در صورت منقضي شدن تاريخ اعتبار کارت
مشتري با مراجعه به شعبه بانك و ارائه كارت شناسائي نسبت به دريافت کارت خود اقدام مي‌نمايدكه در حالت نخست (در صورت فراموشي رمز كارت) درخواست صدور رمز جديد و در صورت به خاطر داشتن رمز اصلي كارت، درخواست رفع مسدودي كارت خود را از شعبه مي‌نمايد و در حالت دوم به دليل فرا رسيدن تاريخ انقضاء کارت مي‌بايست از شعبه درخواست صدور كارت مجدد نمايد.
جمع کردن پرسش : در حال حاضر مسدود نمودن كارت در بانك صادرات ايران از چه روش‌هايي امكان پذير مي‌باشد؟ ‎(1)
از دو روش امكان پذير مي‌باشد: 1. مسدود نمودن كارت با استفاده از رمز اول كارت از طريق درگاه‌هاي خودپرداز، اينترنت بانك، همراه بانك، تلفنبانك (09602) و كارتخوان شعبه 2. مسدودي كارت با استفاده از رمز دوم كارت از طريق درگاه‌هاي تلفنبانك (09602)، همراه بانك و همبانك ( #719* ).
جمع کردن پرسش : در صورت فرا رسيدن تاريخ انقضاء کارت، مشتريان چه اقدامي مي‌بايست انجام دهند؟ ‎(1)
مدت اعتبار سپهر كارت‌ها 3 سال از تاريخ صدور آن مي‌باشد. هنگام فرا رسيدن تاريخ انقضاء کارت، مشتري مي‌تواند با مراجعه به نزديکترين شعبه بانک نسبت‌ به درخواست صدور مجدد کارت اقدام نمايد.
جمع کردن پرسش : در صورتي که هر يک از مشتريان رمز سپهر كارت خود را فراموش نمايند، چه اقدامي مي‌بايست صورت پذيرد؟ ‎(1)
مشتري با مراجعه به يکي از شعب بانک، نسبت به درخواست رمز مجدد و متعاقباً دريافت آني رمز جديد اقدام نمايد.
جمع کردن پرسش : در محصول سپهر کارت خانواده ، آيا هر يک از اعضاء امکان رؤيت مانده حساب اصلي را دارند؟ ‎(1)
خير. هر يک از اعضاء صرفاً قادر خواهند بود از طريق کارت صادر شده به نام خودشان فقط مانده کارت خود را از درگاه‌هاي مجاز نظير خودپرداز مشاهده يا چاپ نمايند.
جمع کردن پرسش : نحوه درخواست صدور بن کارت براي اولين بار چگونه است؟ ‎(1)
چنانچه سازماني قصد داشته باشد براي پرسنل خود بن کارت الکترونيکي درخواست نمايد مي‌بايست در ابتدا با مراجعه به يکي از شعب بانک صادرات ايران و درصورتي که از مشتريان بانک بوده و قبلاً در يکي از شعب حساب افتتاح نموده است به همان شعبه مراجعه، و نسبت به انعقاد قرارداد اوليه با بانک اقدام نمايد.
جمع کردن پرسش : نحوه درخواست کارت هديه در بانک صادرات ايران به چه صورتي مي‌باشد ؟  ‎(1)
صدور کارت هديه به صورت انفرادي و گروهي در شعب بانک صادرات ايران امکان پذير مي‌باشد.
جمع کردن پرسش : نحوه صدور خسارت کارت بيمه چگونه مي‌باشد ؟  ‎(1)
از طريق باجه تعبيه شده با امکانات ويژه صدور آني کارت در محل شرکت‌هاي بيمه و پس از مراجعه مشتري خسارت ديده، کاربر مربوطه با توجه به فرم اطلاعات تکميل شده توسط شرکت بيمه، نسبت به صدور آني خسارت کارت و متعاقباً شارژ آن با مبلغ تائيد شده اقدام و به همراه رمز مربوطه به مشتري تحويل مي‌نمايد.
جمع کردن پرسش : کارت مجازي حقوقي براي کدام گروه از مشتريان کاربرد بيشتري دارد؟ ‎(1)
با توجه به صادر نشدن کارت به صورت فيزيکي و تخصيص يک شماره کارت به مشتري درخواست کننده، اين محصول از سطح امنيت بالاتري برخوردار مي‌باشد (پيشگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي). کارت مجازي حقوقي به منظور جمع آوري وجوه از طريق انجام عمليات انتقال وجه به اين کارت، کاربرد دارد. مؤسساتي که قصد دريافت وجوه به صورت متمرکز را دارند مي‌توانند از اين محصول استفاده نمايند مانند مؤسسات خيريه به منظور جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي.