پرسش و پاسخ های بانک پرداخت
پاسخ
جمع کردن پرسش : آیا ثبت نام در بانک پرداخت کارمزد دارد؟ ‎(1)
خیر رایگان می باشد و تنها مبلغ قبض همراه از حساب مشتری کسر می شود
جمع کردن پرسش : امکان ثبت نام برای کلیه قبوض در بانک پرداخت میسر می باشد یا خیر؟ ‎(1)
خیر فعلا تنها برای تلفن همراه راه اندازی شده است
جمع کردن پرسش : بانک پرداخت چیست؟​ ‎(1)
پرداخت دوره ای و خودکار قبوض از طریق ثبت نام در تلفنبانک (09602)
جمع کردن پرسش : ثبت نام عملیات بانک پرداخت به چه صورتی می باشد؟ ‎(1)
1)      تماس با تلفن 09602
2) انتخاب کلید 2(گزینه پرداخت قبوض)
3) انتخاب کلید3 (گزینه ثبت نام عملیات پرداخت دوره ای قبوض)
4) وارد کردن اطلاعات شماره کارت، رمز دوم و شناسه قبض
جمع کردن پرسش : حذف عملیات بانک پرداخت به چه صورتی می باشد؟ ‎(1)
1)      تماس با تلفن 09602
2) انتخاب کلید 2(گزینه پرداخت قبوض)
3) انتخاب کلید4 (گزینه حذف عملیات پرداخت دوره ای قبوض)
4) وارد کردن اطلاعات شماره کارت، رمز دوم و شناسه قبض
جمع کردن پرسش : در صورت نداشتن شناسه قبض برای حذف گزینه عملیات بانک پرداخت چگونه باید عمل کرد؟ ‎(1)
بامراجعه به شعبه و یا تماس با 09602 بخش کارشناسان و چک کردن حساب مشتری در TMSL شناسه قبض مورد نظر را دریافت نمایند.
جمع کردن پرسش : در صورتی که مشتری ادعا کند ثبت نام را انجام نداده یا تلفن همراه شخص دیگری را پرداخت کرده ولی مبلغ قبضی از حسابش برداشت شده است: ‎(1)
با مراجعه به شعبه  و یا تماس با 09602 بخش کارشناسان و چک کردن حساب مشتری در TMSL شماره تلفن همراهی که قبضش از حساب مشتری برداشت شده است را دریافت نمایند.