پاسخ
جمع کردن پرسش : آیا امکان ثبت بیش از یک شماره تلفن همراه برای هر حساب وجود دارد؟ ‎(1)
بله، امکان ثبت بیش از یک شماره تلفن همراه برای هر حساب فراهم می شود.
جمع کردن پرسش : آیا امکان حذف شماره تلفنهای همراه فعال شده برای هر حساب وجود دارد؟ ‎(1)
بله، امکان حذف شماره تلفن های همراه فعال شده برای هر حساب فراهم می شود.
جمع کردن پرسش : آیا امکان محدود کردن پیامک تراکنش واریز، وجود دارد؟ ‎(1)
بله، می توان نسبت اعمال کف مبلغ جهت دریافت پیامک تراکنش های واریز اقدام نمود.
جمع کردن پرسش : آیا برای تغییر شماره تلفن همراه در سامانه ساپتا، مجدداً می بایست خرید بسته اعتباری انجام شود؟ ‎(1)
خیر، هر بسته اعتباری برای حساب لحاظ می گردد و در صورت تغییر شماره تلفن همراه نیازی به خرید مجدد بسته نمی باشد.
جمع کردن پرسش : چنانچه پیامک آنی برای مشتري ارسال نشده باشد، راه حل چيست ؟ ‎(1)
اگر فعالسازی وخرید بسته اعتباری برای مشتریان انجام شده باشد ، قطعا مشتریان باید تنظیمات گوشی (تنظیمات پیامک)خود را چک نماید. در برخی مواقع سر شماره پیامک تراکنش مانده حساب بانک (700719-20004008) ممکن است در گوشی تلفن همراه فیلتر و سبب عدم رویت پیامک توسط شما شود که با مراجعه به تنظیمات پیامک گوشی، ورود به بخش پیام های مسدود شده و حذف سرشماره بانک، مشکل مذکور رفع می گردد.