پرسش و پاسخ های ریالی
پاسخ
جمع کردن پرسش :  انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری را بیان کنید. ‎(1)
١)      سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت زیر ٣ ماه با نرخ سود ١٠%
٢)      سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ٣ تا ٦ ماه  با نرخ سود ١١%
٣)      سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ٦ تا ٩ ماه  با نرخ سود ١٣%
٤)      سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ٩ تا ١٢ ماه با نرخ سود ١٧%
٥)      سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله با نرخ سود ١٨%
جمع کردن پرسش : سپرده سرمایه گذاری بلند مدت اقساطی گنجینه سپهر چیست؟ ‎(1)
١)سرمایه گذاری بصورت یکجا و یا اقساطی برای مشتریان امکان پذیر می باشد .
٢)مدت این نوع سرمایه گذاری یکساله و مطابق با نرخ سود سپرده های متناظر در بانک در هر دوره تعیین و قابل تمدید می باشد .
٣)تعییین میزان و تعداد اقساط و سرمایه پایان دوره ( غیر از قسط اول ) به عهده سپرده گذار است .
٤) برداشت از این نوع سپرده ها فقط برای یکبار در هر روز با لحاظ حداقل ١،٠٠٠،٠٠٠ ریال مانده امکان پذیر می باشد .دارای طرح های مختلف :تامین آتیه کودکان و نوجوانان ، تامین مهریه همسران ، تامین آتیه کارگران و کشاورزان و .......
جمع کردن پرسش : سپرده قرض الحسنه پس اندازی آینده سازان را بیان کنید؟ ‎(1)
١)سپرده قرض‌الحسنه‌ای است براي دانش‌آموزان با امکان استفاده از سپهرکارت .
٢)متقاضيان اين گونه حساب ها از پرداخت هزينه صدور کارت (٢٠.٠٠٠ريال) معاف مي‌باشند.
٣)برداشت از دستگاه‌هاي خودپرداز توسط کارت هاي مذکور طي روز حداکثر ٥ مرتبه و هر نوبت ٥٠.٠٠٠ ريال و همچنين خريد از پايانه‌هاي فروش تا سقف مذکور امکان پذير مي‌باشد.
جمع کردن پرسش : سپرده قرض الحسنه پس اندازی دانش آموزی چیست؟ ‎(1)
١)سپرده قرض الحسنه ايي است که مختص دانش آموزان افتتاح مي گردد .
٢)پس ازتأمين مبلغ ٨٠٠٠٠ ريال از طرف دانش آموز  با واريز مبلغ  ٢٠٠٠٠ ريال از طرف بانک (جمعاً به مبلغ  ١٠٠٠٠٠ ريال) افتتاح مي‌گردد.
٣)براي حساب قرض الحسنه پس‌انداز دانش‌آموزي سپهرکارت با الگوي ويژه دانش آموزان و به صورت رايگان صادر مي شود.
جمع کردن پرسش : گواهی سپرده چه نوع سرمایه گذاری می باشد؟ ‎(1)
١)سندی است که توسط يک مؤسسه سپرده‌پذير – به‌طور معمول يک بانک – در قبال مبلغ مشخصی پول که نزد آن سپرده شده ، منتشر می‌شود. اين گواهی دارای سررسيد و همچنين نرخ سود معين  مي باشد .
٢)حداکثر مدت گواهی های عام و خاص ٥ ساله و حداقل يکساله بوده و سود پرداختی به دارندگان اوراق گواهی طبق کوپن های الصاقی و در مدت هر سه ماه يک بار در مقاطع مشخص و معين قابل پرداخت به صاحبان و دارندگان اوراق می باشد. اين سپرده ها در بيشتر مواقع بی نام و قابل انتقال به غير بوده واصل و سود اوراق از طرف بانک و موسسه صادرکننده تضمين می گردد.
٣)دريافت سود و يا دريافت وجه اصل گواهي فقط از شعبه ايي که گواهي دريافت شده است امکان پذير مي باشد.