باجه الکترونیک شبانه روزی بانک صادرات

بانکداری الکترونیک
 

 باجه الکترونیک شبانه روزی

 
​عنوان باجه الکترونيک ٢٤ ساعته​
تعريف​ شعب بانک صادرات که در٧  روز هفته به صورت ٢٤  ساعته، بدون پرسنل جهت انجام عملیات بانکداری الکترونیکی فعاليت دارند.​
هدف​ تکريم ارباب رجوع و صرفه جوئي در وقت و هزينه مشتريان و ارتقا سطح کيفي خدمات ​
خدمات قابل ارائه​ کليه خدمات بانکداري الکترونيک ارايه شده روي دستگاه هاي خودپرداز و خدمات کيوسک بانک​
امکانات مورد نياز​ داشتن حساب در بانک  و يا  داشتن يکي از کارتهاي عضو شتاب و مراجعه به يکي از باجه هاي الکترونيک 24 ساعته ​
کارمزدها و هزينه ها​ کارمزد و هزينه ايي ندارد .​
فرايند ارائه سرويس​ مراجعه به باجه الکترونيک ٢٤  ساعته و انتخاب خدمت مورد نياز ​
توضيحات تکميلي​

اين شعب مجهز به دستگاههاي خودپرداز و کيوسک مي باشد.​

شایان ذکر است این باجه ها در حال گسترش و ارائه خدمات جدیدی مانند واریز مستقیم وجه به حساب (از طریق دستگاه خود دریافت)، خرید کارت هدیه با مبالغ و طرح دلخواه و  واگذاری چک به حساب می باشند.