درگاه پرداخت اینترنتی
 

درگاه پرداخت اينترنتي​ (Internet Payment Gateway)
تعریف
هدف
خدمات قابل ارائه
امکانات مورد نياز​ ​
کارمزدها و هزينه ها​

هيچ هزينه و كارمزدي از متقاضي (پذيرنده اينترنتي) دريافت نمي گردد.

قوانین و مقررات

​بنابر دستور بانك مركزي ج.ا.ا واريز مبالغ تراكنش‌هاي اينترنتي به صورت يكبار در روز و در صبح روز بعد (اولين سيكل پاياي روز بعد) انجام مي‌پذيرد.
وجوه ناشي ازتراکنش‌هاي درگاه پرداخت اينترنتي به صورت سرجمع به حساب پذيرنده واريزمي‌گردد.

فرآيند ارائه سرويس
پرسش و پاسخ درگاه پرداخت اینترنتی