مشاهده صورتحساب
 
مشاهده صورتحساب
 
مشتری می تواند با انتخاب این خدمت، صورتحساب خود را به چند شکل دریافت و مشاهده نماید.

مانده حساب
با استفاده از اين گزينه ميتوانند در هر لحظه مانده حسابهاي متمرکز سپهر خود را مشاهده نمائيد.

خلاصه حساب
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد کليه حسابهاي خود در سيستم متمرکز سپهر را مشاهده کرده و از وضعيت آخرين تراکنش و مانده حساب خود مطلع شويد.

صورت حساب سي گردش آخر
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد در هر لحظه سي گردش آخر حساب متمرکز سپهر مورد نظر خود را مشاهده نمائيد.

صورت حساب دوره اي
با استفاده از اين گزينه مي‌توانيد صورت حساب متمرکز سپهر خود را در محدوده تاريخ مشخصي مشاهده نمائيد.