کارت اعتباری همیاران سپهر
کارت اعتباری
تعریف

نوعی کارت اعتباری است که با سقف اعتبار محدود ( حداکثر 500 میلیون ریال ) و بر اساس قوانین بانک صادر شده و دارنده آن می تواند صرفا از فروشگاهها و سایت های اینترنتی طرف قرار داد نسبت به خرید کالا و خدمت مورد نظر اقدام نماید.

هدف
خدمات قابل ارائه
کارمزدها و هزينه ها​
فرآیند ارائه سرویس ​