کارت اعتباری
کارت اعتباری
تعریف

نوعی کارت بانکی است که​ بر مبنای عقد مرابحه و طبق ضوابط و قوانین عملیات بانکی بدون ربا جهت اعطای اعتبار به متقاضی و بر اساس اعتبار سنجی مشتری توسط بانک صادر شده و دارنده آن می تواند از طریق پایانه های فروش و سایت های پرداخت اینترنتی حداکثر تا سقف اعتبار آن نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام نماید.

هدف

تامین مالی اقشار مختلف و افزایش قدرت​ خرید از طریق ایجاد شرایط مقتضی به منظور پرداخت اقساطی بهای کالا ، عدم  نیاز به حمل پول نقد و کاهش ریسک ناشی از آن ​
خدمات قابل ارائه
کارمزدها و هزينه ها​