نام بنیاد
شماره حساب​ شماره کارت​
​آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) ٠١٠٨٠٨٠١٠١٠٠٢ ٦٠٣٧٦٩١١٩٩٥٠٣٠٨٧​
​موسسه محک (حمایت از کودکان سرطانی) ٠١٠٤٤٤٠٤٤٤٠٠٠
​انجمن ام اس (MS) ​٠١٠٠٤٤٩٣٨٩٠٠٣
​عتبات عالیات ​٠١٠١١٠٠١١٠٠٠٧
​آسایشگاه سالمندان کهریزک ​٠١٠٠٥٨٠٠٥٨٠٠٨
​​ستاد خیرین مدرسه ساز​ ​​٠١٠٠٧٧٧٤٤٤٠٠٥-٠١٠٤٤٠٦٨٨٧٠٠٤
​ستاد مردمی دیه ​٠١٠٨٨٨٨٨٨٨٠٠٢
​کمک به زلزله زدگان آذربایجان ​٠١٠٣٤٤٠٣٤٤٠٠١
​هموفیلی ​٠١٠١٢٤٦٥٠٩٠٠٨
​تالاسمی ​٠١٠٧٠٧٥٢٥٢٠٠١
​مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران ​٠١٠١٧١٩٠٠١٠٠٤
موسسه خیریه نیکان ٠١٠٣١٩٥٤٩٢٠٠٩
بیماران کلیوی ٠١٠١٧٣٥٢٥٤٠٠٨ - ٠١٠١٣٥٦٤٢٧٠٠٣
زلزله زدگان استانهای غربی 0111297902001 6037691980030597
کمک به مسلمانان مظلوم میانمار ٠١٠٠٧٣٠٠٧٣٠٠١