کارت های بانکی
كارت بانكي چيست ؟
 
کارتي پلاستيکي است که بانک ها براي مشتريان خود صادر مي کنند. از اين کارت ها جهت برداشت از حساب و يا اعطاي اعتبار به مشتريان استفاده مي گردد.
 
مزاياي استفاده از کارت بانکي
 
الف) كارت ها باعث افزايش سرعت و كاهش زمان انتقال وجوه از يك نقطه به نقطه ديگر مي شوند.
ب) استفاده از كارت به جاي پول، باعث جلوگيري از انتقال پول نقد مي گردد.
ج) استفاده از كارت به جاي پول، باعث افزايش امنيت در مقابل سرقت، مفقود شدن و از بين رفتن پول نقد مي گردد.
د) ساليانه مبالغ قابل توجهي صرف چاپ اسكناس و وسايل مربوط به آن مي شود. بهره‌گيري از كارت ها سبب كاهش هزينه‌هاي چاپ اسكناس مي گردد.
ه) كارت ها، حجم مسافرت هاي درون شهري به منظور دريافت و پرداخت هاي معمولي بانكي را كاهش مي دهند و از اين طريق باعث كاهش هزينه هاي فردي و اجتماعي مي گردند.

تاريخچه كارت هاي بانکي
 
استفاده از کارت هاي بانكي اولين بار از دهه ١٩٥٠ در دنیا آغاز شد. در کشور ما نيز در راستاي توسعه بانكداري الكترونيك و اتوماسيون سيستم بانکي و همگام با استقرار سيستم هاي يكپارچه و متمركز بانكداري، امكان استفاده از آن بعنوان ابزار برداشت مهيا گرديد.
 
مشخصه های کارت
 
شماره کارت
 
شماره كارت يك عدد ١٦ رقمي مي باشد كه براي سهولت در خواندن و بخاطر سپاري، بصورت چهار مجموعه چهار رقمي بر روي كارت درج مي گردد.
اجزاي تشکيل دهنده شماره کارت براي مثال در بانک صادرات ايران بشرح زير مي باشد :
 
اجزا تشکیل دهنده شماره کارت 
 
 
•شش رقم اول ( ٦٠٣٧٦٩ ) معرف شماره شناسايي بانک يا (BIN Bank Identification Number) مي باشـــــد.         ( ٦٠٣٧٦٩ نشان دهنده اين است که کارت متعلق به بانک صادرات ايران مي‌باشد ).
•دو رقم بعدي ( ١١ ) معرف کد محصول مي باشد. انواع مختلف کارت هاي بانکي از قبيل کارت بدهکار ، کارت پيش پرداخت ( بن کارت ، کارت هديه و ... ) ، کارت اعتباري و ... داراي کد محصول مجزا مي باشند.
•هفت رقمي بعدي ( ٢٩٨٧٦٥٤ ) معرف شماره سريال کارت مي باشد.
•رقم آخر ( ٢ ) رقم کنترلي ( Check Digit ) مي باشد.
 
CVV٢
 
CVV٢ يا Card Verification Value عددي سه و يا چهار رقمي است که بر روي کارت درج شده است.
 
تاريخ انقضا
 
عددی چهار رقمی است که بر روی کارت درج گردیده و نشان دهنده تاریخ انقضای کارت می باشد و مشـــــتری           می بایست در این تاریخ با مراجعه به یکی از شعب بانک نسبت به تعویض کارت خود اقدام نماید. به عنوان مثال، درج ١١/٩٢ بر روي کارت نشان دهنده آن است كه اين كارت در بهمن ماه سال ٩٢ منقضي مي‌گردد.
 
رمز اول کارت
 
عددي چهار رقمی است که برای اولین بار در پاکت جداگانه ای به همراه کارت، تحویل مشتری می گردد و مشتری بايد با مراجعه به دستگاه خودپرداز آن را تغییر دهد. در درگاه هايي که نياز به حضور فيزيکي کارت وجود دارد از قبيل دستگاه هاي خودپرداز (ATM) و پايانه هاي فروش (POS) از رمز اول کارت استفاده می گردد.
 
رمز دوم کارت
 
عددي بين پنج تا دوازده رقمي مي باشد که در درگاه هايي که نياز به حضور فيزيکي کارت وجود ندارد از قبيل تلفنبانک، همراه بانک و درگاه خريد اينترنتي ، به همراه شماره کارت براي احراز هويت ، مورد استفاده قرار مي گيرد ( در درگاه خريد اينترنتي علاوه بر درج موارد ياد شده ، تاریخ انقضا کارت و CVV٢ نیز مي بايست مشخص گردد ).
مشتری می تواند با مراجعه به دستگاه خودپرداز ، این رمز را برای اولین بار ايجاد نمايد و یا آن را تغییر دهد.
 
 
انواع كارت هاي بانکي
 
كارت هاي بانکي را بر اساس شيوه تسويه و فناوري مورد استفاده در آن طبقه بندي مي نمايند.
كارت هاي بانکي بر اساس شيوه تسويه
 
١.کارت هاي بدهکار ( Debit Card )
اين نوع از کارت ها با اتصال به يک يا چند حساب بانكي ( قرض الحسنه جاري، قرض الحسنه پس‌انداز، سپرده کوتاه مدت ) امكان انجام عمليات مالي ( برداشت وجه ، انتقال وجه ، خريد و ... ) را تا سقف موجودي حساب ، فراهم مي نمايند. به عبارت ديگر قبل از اين كه دارنده كارت خريد خود را انجام دهد ، بايد معادل مبلغ خريد در حساب مرتبط ، وجه نقد وجود داشته باشد.
٢.کارت هاي اعتباري ( Credit Card )
در اين نوع کارت ها ، بانك بر اساس اعتبارسنجي مشتريان خود ، به يك ميزان معين ، اعتبار به آنها اختصاص مي دهد. دارنده کارت اعتباري مي تواند با اين کارت ، نسبت به خريد کالا و خدمات از طريق دستگاه هاي پايانه فروشگاهي (POS) اقدام نمايد. صورتحساب خريدهاي انجام شده در سررسيد‌هاي معين براي صاحب کارت ، ارسال مي گردد كه در آن کليه خريدها با جزئيات کامل ذکر شده است. دارنده کارت مي تواند بخشي از کل مبلغ صورتحساب را بپردازد و مابقي بدهي خود را به صورت اقساط ، طي چند ماه تاديه نمايد. البته در اين صورت بايد درصد مشخصي سود نيز پرداخت نمايد.
٣.کارت هاي پيش پرداخت ( Prepaid Card )
شارژ اين نوع از کارت ها توسط روال هاي از قبل تعريف شده در بانک و با مبلغ مشخصي صورت مي‌گيرد. بعنوان نمونه مي‌توان به بن کارت الکترونيکي (جايگزين بن هاي کاغذي سازمان ها) و کارت هديه اشاره نمود. اين کارت ها مي توانند با رمز يا بدون رمز و همچنين قابل شارژ يا يکبار مصرف باشند.  
 
بن کارت سپهر 
 
 
كارت هاي بانکي بر اساس فناوري مورد استفاده
 
١.کارت با نوار مغناطيسي ( Magnetic stripe Card )
اين تکنولوژي هم اکنون در اکثر کارت هاي بانکي جهان مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين روش اطلاعات مربوط به کارت به صورت کدهاي مخصوص در نوار مغناطيسي در پشت کارت تعبيه مي گردد.
نحوه استفاده از اين کارت ها بدين ترتيب است که دارنده کارت به يکي از دستگاه هاي مجاز مانند پايانه هاي فروش (POS) مراجعه نموده و با کشيدن کارت خود و وارد نمودن رمز اول كارت، اقدام به انجام تراکنش مي نمايد. اين کارت ها جهت انجام عمليات مالي و غير مالي از طريق دستگاه هاي ATM نيز قابل استفاده مي باشند.
 
٢.کارت تراشه دار ( Chip Card )
اطلاعات مستقيماٌ بر روي اين كارت ها ذخيره مي‌شوند. بر اين اساس کارت هاي تراشه دار بر خلاف کارت هاي مغناطيسي، قابليت انجام تراكنش بدون نياز به ارتباط مستقيم با شبکه بانك را دارند.
 
 
 
 
 
کارت هوشمند سپهر 
 
 
اين نوع کارت ها بر اساس نوع تراشه و قابليت هايي که دارند براي مصارف گوناگوني طراحي و تهيه مي گردند، که مي توان آنها را به دو گروه عمده زير تقسيم نمود :

•کارت هاي حافظه اي
•کارت هاي هوشمند
 
 
تراكنش هاي مجاز براي انواع كارت ها در درگاه هاي مختلف
 
 
کارت بدهکار ( Debit Card )
 
 
کارت بدهکار ( Debit Card )

  
 
کارت اعتباري ( Credit Card )
 
کارت اعتباري ( Credit Card )

 
 
کارت هديه ( Gift Card )
 
 کارت هديه ( Gift Card )

 
 
کارت پرداخت هاي غير نقدي ( Bon Card )
 
کارت پرداخت هاي غير نقدي ( Bon Card )