پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
سامانه 8734
رديف
 عنوان
 مبلغ (ريال) 
 کارمزد مشتري
 غير شتابي (ريال)
 شتابي (ريال)
 1
 شارژ خطوط اعتباری همراه اول
 10,000
 كارمزد ندارد
 كارمزد ندارد
 20,000
 50,000
 100,000
 2
 شارژ خطوط اعتباری ایرانسل
 10,000
 20,000
 50,000
 100,000
 3
 شارژ خطوط وايمكس ايرانسل
 مبالغ مختلف