چک بانکی بانک صادرات ايران
چک بانکی بانک صادرات ايران
تعریف

​چكي است كه طبق درخواست مشتري و پس از تأمين وجه از سوي وی توسط بانك به عهده خود بانك و با استفاده از شماره 13 رقمي سيستمي مخصوص صادر شده و وجه آن توسط بانك تضمين گردیده است.​

هدف

تسهيل نقل و انتقال وجوه ميان مشتريان و تسريع در امور آنان​

​​خدمات قابل ارائه

جابجايي و انتقال وجه مشتريان بدون نياز به تبادل فيزيكي وجه نقد​

​امکانات مورد نياز

تأمين وجه چك بانكي از سوي مشتري از طریق حساب و یا وجه نقد، مدارك شناسايي معتبر ​

کارمزدها و هزينه ها​
فرآيند ارائه سرويس​

دريافت چك بانكي: مشتري مي بايست به همراه كارت شناسايي به يكي از شعب اين بانك مراجعه و پس از تأمين وجه چك بانكي، تكميل فرم مربوطه (درخواست صدور چك رمزدار بين بانكي/بانكها) و پرداخت كارمزد آن چك مذكور را دريافت مي نمايد.
وصول چك بانكي: دارنده چك بانكي با داشتن كارت شناسايي و ظهر نويسي چك مي تواند در تمامي شعب بانك صادرات ايران اقدام به وصول آن نمايد.​

توضيحات تکميلي​

​در صورت مفقود شدن چك بانكي مشتري بايد مراتب را از طريق قانون پيگيري كرده و با گرفتن دستور مراجع قضايي در خصوص مفقودي آن به بانك مراجعه نموده و درخواست مسدودی چك را بنماید.  
چك بانكي به نام كسي صادر مي گردد كه متقاضي چك درخواست نموده است و صدور اين چكها در وجه حامل ممنوع مي باشد.