چک رمزدار بين بانکی بانک صادرات ايران
چک رمزدار بين بانکی بانک صادرات ايران
تعریف

​چكي است كه طبق درخواست مشتري بانك به عهده يكي از ساير بانكها با استفاده از رمز صادر مي‌شود . وجه چكهاي رمزدار بين بانكي نقدا قابل پرداخت نبوده و بايستي به حساب متقاضي در بانك منظور گردد.

هدف

تسهيل در نقل و انتقال وجه بين بانكي و تسريع در امور مشتريان​

​​خدمات قابل ارائه

​ جابجايي و انتقال وجه مشتريان از يك بانك به بانك ديگر بدون نياز به تبادل فيزيكي وجه نقد

​امکانات مورد نياز

تأمين وجه چك رمزدار بين بانكي از سوي مشتري جهت صدور آن، اعلام شعبه و بانك حساب مقصد توسط مشتری ​

کارمزدها و هزينه ها​
فرآيند ارائه سرويس​

​دريافت چك رمزدار بين بانكي: مشتري مي‌بايست به همراه كارت شناسايي به يكي از شعب بانك صادرات ايران مراجعه و پس از تأمين وجه چك رمزدار بين بانكي ضمن تكميل فرم مربوطه  (درخواست صدور چك رمزدار بين بانكي/چك بانكي) وپرداخت كارمزد آن چك مذكور را دريافت نمايد.
وصول چك رمزدار بين بانكي: با مراجعه مشتری و ارائه چک به شعبه بانک عهده، پس از طی مراحل کنترل صحت چک، به میزان مبلغ مندرج در چک از حساب های بانک (حساب پرداخت چک های صادره سایر بانکها) به حساب مشتری مورد نظر واریز می گردد.

توضيحات تکميلي​

پرداخت نقدي اينگونه چكها مجاز نمي‌باشد.
چكهاي مذكور در موارد: واريز به حساب هاي قرض الحسنه جاري و پس انداز و كوتاه مدت - واريز تعهدات ديون - واريز به حسابهاي دولتي-صدور حواله به ساير شهرستانها صادر مي‌گردد.
كليه چكهاي رمزدار بین بانكي می بایست داراي رمز، امضاء مجاز بین بانکی و ممهور به مهر 
امضاء دار مجاز باشد.