تسهیلات فروش اقساطی خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و خودرو
​عنوان ​تسهیلات فروش اقساطی خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و خودرو
​تعریف فروش اقساطی در واقع واگذاری عین به بهای معلوم به غیر ، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد . تسهیلاتی که جهت خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل مانند فرش ، تلویزیون ، ‌ماشین لباس شویی و ... و خودرو که فرآیند ساخت ، تولید یا مونتاژ آن کالا در داخل کشور انجام می گیرد و دارای طول عمر مفید بیش از یکسال باشد می تواند در قالب عقد فروش اقساطی  پرداخت گردد .​
​هدف ​تسهیل در امر خرید کالاهای مصرفی با دوام و خودروی ساخت داخل کشور و حمایت از صنایع داخلی کشور .
​ویژگیها ​این تسهیلات به اشخاصی که به عنوان مصرف کننده نهایی خودرو و کالای مصرفی با دوام می باشند تعلق می گیرد.
​موارد اعطای تسهیلات ​اعطای تسهیلات به کلیه اشخاص حقیقی شامل بازنشستگان و حقوق بگیران بخشهای دولتی و غیر دولتی و صاحبان مشاغل آزاد .
​ضوابط اعطای تسهیلات ​افتتاح / دارابودن یکی از انواع حسابهای قرض الحسنه ( جاری / پس انداز ) و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
حداکثر سقف تسهیلات اعطائی جهت خرید کالای مصرفی با دوام و یا خرید خودرو به هر متقاضی معادل٨٠ % مبلغ پیش فاکتور برابر آخرین ضوابط جاری بانک میباشد.
تسهیلات فروش اقساطی کالای مصرفی با دوام  در قالب عقد فروش اقساطی / بخش خدمات بر اساس پیش فاکتور فروشگاه معتبر به حساب صاحب فروشگاه / صدور چک بانکی در وجه فروشگاه پرداخت می گردد .
تسهیلات خرید خودرو به حساب شرکت خودرو ساز و یا از طریق صدور چک بانکی در وجه شرکت مذکور پرداخت می گردد .
​مدارک مورد نیاز ​درخواست کتبی متقاضی جهت اخذ وام - تصویر برابر اصل شده هرگونه مدارک مربوط به محل فعالیت -  پیش فاکتور
حقیقی : تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی و مستندات شغلی و یا گواهی اشتغال به کار متقاضی دریافت وام و ضامن - یک برگ از قبوض آب / برق / گاز یا تلفن
​کارمزدها و هزینه ها ​تسهیلات اعطائی برای خرید کالاهای مصرفی بادوام مشمول پوشش بیمه اموال و وثائق می باشد .
 متقاضی لازم است خودروی موضوع تسهیلات را برای طول دوره بازپرداخت به نفع بانک ، بیمه بدنه نماید.
سایر کارمزد ها بر اساس آخرین ابلاغیه ها ، اطلاعیه ها و بخشنامه های بانک می باشد .
​مدت باز پرداخت تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام  حداقل ٢٥ ماه و حداکثر ٣٦ ماه می باشد .
در تسهیلات خرید خودرو مجموع قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی سهم الشرکه نمی بایست از ٢٥ ماه کمتر و از ٦٠ ماه تجاوز نماید .
​نحوه باز پرداخت ​خرید کالاهای مصرفی بادوام دارای اقساط مساوی  و ماهیانه  می باشد .
تسهیلات خرید خودرو از زمانی که به فروش اقساطی تبدیل می شود به صورت اقساط مساوی و ماهیانه می باشد .
​نحوه بازپرداخت تسهیلات از طریق درگاهها ​شعب بانک صادرات ، دستگاههای خود پرداز ، تلفنبانک ، اینترنت بانک
​وثائق رکن اعتباری تصویب کننده به تشخیص خود می تواند علاوه بر قرارداد لازم الاجرا بابت تعهدات مشتری ( اصل و سود تسهیلات ) به جز سفته وثائق دیگری راطبق آخرین دستورالعملهای بانک تعیین نماید .​
​نحوه محاسبه سود یا کارمزد ​---------------------