پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جستجو
نسخه آزمایشی

بخش دسترسی سریع

 
تسهیلات مضاربه
تسهیلات مضاربه
تعریف

قراردادی است که به موجب آن بانک عهده دار تامين سرمايه ( نقدي ) می گردد با قيد اينکه مشتري با آن تجارت کرده و در سود حاصله بانک را شريک نمايد .

هدف
ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات
ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
کارمزدها و هزينه ها
مدت باز پرداخت
نحوه باز پرداخت

بصورت يکجا در سررسيد و يا در طول دوره قرارداد ماحصل فروش به حساب مضاربه وجوه دريافتی نزد بانک واريز می گردد .

نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها

باز پرداخت و تسويه صرفا از باجه هاي شعبه واريز کننده بانک امکان پذير مي باشد .

وثائق
نحوه محاسبه سود يا کارمزد