پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602
Instargarm
Telegram

بخش دسترسی سریع

 
حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
تعریف
هدف
ویژگی ها
​کاربرد منابع
شرایط افتتاح حساب
مدارک مورد نیاز

​ اشخاص حقیقی : اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی .
اشخاص حقوقی : اصل و تصویر مدارک ثبتی و قانونی و هویتی اعم از اساسنامه، ‌شرکتنامه، اظهار نامه ثبت شرکت .

مراحل انجام افتتاح حساب
​متصدي انجام خدمت
​کارمزدها و هزینه ها
نحوه برداشت از حساب