پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جستجو

بخش دسترسی سریع

 
حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
تعریف
هدف
ویژگی ها
​کاربرد منابع
شرایط افتتاح حساب
مدارک مورد نیاز

​ اشخاص حقیقی : اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی .
اشخاص حقوقی : اصل و تصویر مدارک ثبتی و قانونی و هویتی اعم از اساسنامه، ‌شرکتنامه، اظهار نامه ثبت شرکت .

مراحل انجام افتتاح حساب
​متصدي انجام خدمت
​کارمزدها و هزینه ها
نحوه برداشت از حساب