پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
گنجینه سپهر 2
اطلاعات حساب (برای حساب های افتتاح شده بعد از تاریخ 95/4/1)
مبلغ افتتاح حساب : ریال
مبلغ قسط واريزی : ریال
تاريخ افتتاح حساب: jalali calendar button
اطلاعات اقساط
مدت طرح : ساله
پرداخت اقساط هر : ماه

جدول نرخ سود اعلامی توسط بانک مرکزی در تیر ماه سال 1395
مدت : 1 ساله 9 تا 12 ماه 6 تا 9 ماه 3 تا 6 ماه کمتر از 3 ماه
نرخ : 15 % 14 % 10 % 8 % 7 %
کل مبلغ واريزی : ریال کل سود واريزی : ریال جمع کل سرمايه : ریال
​سود سپرده گنجینه سپهر 1 ساله برای مبلغ اولیه با نرخ 15 درصد و اقساط بعدی ( واریزی ) بر اساس نرخ های متناظر هر دوره محاسبه می گردد.