فعالسازی حسابهای مشتریان شرکت بورس کالای ایران
فعالسازی حسابهای مشتریان شرکت بورس کالای ایران​
تعریف

​تبديل حسابهاي بانکي به حسابهاي وکالتي فعال در شرکت بورس کالاي ايران

هدف

خريد کالا از طريق شرکت بورس کالاي ايران با استفاده مستقيم از حسابهاي مشتريان در بانک صادرات ايران

خدمات قابل ارائه
امکانات مورد نياز
کارمزدها و هزينه ها
فرايند ارائه سرويس
توضيحات تکميلي