صندوق امانات
صندوق امانات
    تعریف

​​محلي مطمئن براي حفظ اسناد و اشيای گران قيمت و مجهز به سيستم هاي ايمني ضد حريق و ضد سرقت، که مشتريان مي توانند براي نگهداري از اشياء قيمتي و يا اوراق مهم خود آنها را از بانک اجاره نمايند.

هدف

​​ارائه خدمات نوين بانکي به مشتريان و تکميل زنجيره خدمات قابل ارائه به مشتريان

خدمات قابل ارائه

​​​مشتري مي تواند هر گونه اشياء و اسنادي که مايل باشد به استثناء اسناد و اشياء مضره و مواد مخدر را در صندوق مربوط به خود نگهداري نمايد.

​امکانات يا مدارک مورد نياز

​اشخاص حقيقی:
سه قطعه عکس  ٤*٣ رنگی (گذرنامه ای) و نيز يک قطعه عکس وکيل احتمالی وی 
اصل شناسنامه و يک برگ فتوکپی از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و وکيل احتمالی وی 
اصل و کپی کارت ملی متقاضی و وکيل احتمالی وی
اشخاص حقوقی :
 ارائه رونوشت اساسنامه شرکت 
روزنامه رسمی حاوی صاحبان امضای مجاز 
مشخصات صاحبان امضای مجاز 
روزنامه رسمی حاوی آخرين تغييرات ثبت شده شرکت

کارمزدها و هزينه ها​
فرآيند ارائه سرويس​
توضيحات تکميلي​

آدرس و شماره تماس صندوق امانات استان ها و سرپرستی ها

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٨٨٨٣٤٠٠٧ , ٨٤٧٦٢٥٤٥ (در تهران) تماس حاصل فرمائید.