صندوق امانات بانک صادرات ایران

خدمات ریالی
 

 صندوق امانات

 
عنوان
صندوق امانات​
​تعریف ​محلي مطمئن براي حفظ اسناد و اشيای گران قيمت و مجهز به سيستم هاي ايمني ضد حريق و ضد سرقت، که مشتريان مي توانند براي نگهداري از اشياء قيمتي و يا اوراق مهم خود آنها را از بانک اجاره نمايند.
​هدف ​ارائه خدمات نوين بانکي به مشتريان و تکميل زنجيره خدمات قابل ارائه به مشتريان
خدمات قابل ارائه
​مشتري مي تواند هر گونه اشياء و اسنادي که مايل باشد به استثناء اسناد و اشياء مضره و مواد مخدر را در صندوق مربوط به خود نگهداري نمايد.
​امکانات يا مدارک مورد نياز ​اشخاص حقيقی:
سه قطعه عکس  ٤*٣ رنگی (گذرنامه ای) و نيز يک قطعه عکس وکيل احتمالی وی
اصل شناسنامه و يک برگ فتوکپی از تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و وکيل احتمالی وی
اصل و کپی کارت ملی متقاضی و وکيل احتمالی وی
اشخاص حقوقی :
 ارائه رونوشت اساسنامه شرکت
روزنامه رسمی حاوی صاحبان امضای مجاز
مشخصات صاحبان امضای مجاز
روزنامه رسمی حاوی آخرين تغييرات ثبت شده شرکت
​کارمزدها و هزينه ها صندوق سايز کوچک ٢٢٤٠٠٠٠ ریال وديعه و اجاره ساليانه ٢٨٠٠٠٠ ریال
صندوق سايز متوسط ٤٤٨٠٠٠٠ ریال وديعه و اجاره ساليانه ٥٦٠٠٠٠ ریال
صندوق بزرگ ١٧٩٢٠٠٠٠ ریال وديعه و اجاره ساليانه ٢٢٤٠٠٠٠ ریال
صندوق خيلي بزرگ ١٤٧٣٤٧٤٠٠ ریال وديعه و اجاره ساليانه ١٨٤١٨٤٠٠ ریال

​فرايند ارائه سرويس ​مشتري به شعبه ايي که در آن حساب دارد مراجعه کرده و درخواست استفاده از صندوق امانات نموده و مسئول شعبه ضمن دادن توضيحات لازم، در خصوص ابعاد ، مبلغ اجاره و وديعه هر يک از صندوق ها، شرايط عمومي و تعهد نامه استفاده از صندوق امانات را جهت مطالعه به مشتري ارائه مي دهد. در صورت تمايل مشتري به استفاده از صندوق امانات و فقدان آن در شعبه، مسئول شعبه مشتري را به شعبه ايي که صندوق امانات دارد معرفي کرده و پس از مراجعه مشتري به شعبه مورد نظر و ارائه مدارک مورد نياز درخواست صندوق امانات مي نمايد.
​توضيحات تکميلي ​اندازه صندوق امانات کوچک ، متوسط ، بزرگ و خيلي بزرگ مي باشد.
مشتري فقط در ساعات اداري مجاز به استفاده از صندوق امانات بوده و امتياز استفاده از آن غير قابل انتقال است.
بانک هيچگونه مسئوليتي نسبت به تغييرات احتمالي محتويات صندوق امانات نخواهد داشت.
حداقل مدت اجاره صندوق يکسال مي باشد و اجاره بهاي مذکور قبلا دريافت مي شود و مدت آن به شرط موافقت بانک قابل تمديد مي باشد.

  برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ٨٨٨٣٤٠٠٧ , ٨٤٧٦٢٥٤٥ (در تهران) تماس حاصل فرمائید.

آدرس و شماره تماس صندوق امانات استان ها و سرپرستی ها