سامانه «خودرویار» بانک صادرات ایران به منظور فعال‌سازی حساب وکالتی به صورت غیرحضوری برای شرکت در طرح‌های مختلف فروش خودرو راه‌اندازی شده است.
با کلیک بر روی سامانه ثبت اختیارنامه، ضمن انتخاب حساب خود، تیک مربوط به طرح‌های مختلف فروش خودرو را انتخاب و ضمن مطالعه مقررات و قوانین، تیک مربوطه را نیز انتخاب و تغییرات را تأیید نمایید. پس از تأیید، پیغام ثبت موفقیت‌آمیز اختیارنامه برای حساب شما برای طرح‌های انتخابی نمایش و پیامک تأیید نیز به شماره ثبت شده در سامانه به تلفن همراه مشتری ارسال می‌شود.