دریافت همراه بانک صادرات ایران نسخه جدید

سیستم عامل iOS
تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت سال 1398

پس از اجرای برنامه و در صورت مشاهده پیغام، گزینه Trust یا Allow را انتخاب نمایید و در صورت عدم اجرای برنامه در برخی از گوشی ها، لطفاً مراحل زیر را انجام دهید:

    انتخاب گزینه Advance Banking Solution Trading DMCC
  • در پایان نیز انتخاب گزینه Trust یا Verify
 
دریافت نرم­ افزار همراه بانک صادرات مخصوص سیستم عامل Android
نام فايل: BSI 1.2_Android.apk
تاریخ انتشار : 4 خرداد سال 1398

 
دریافت همراه بانک صادرات ایران نسخه قدیمی

سیستم عامل iOS 
 
تاریخ انتشار : 13 آبان سال 1397

پس از اجرای برنامه و در صورت مشاهده پیغام، گزینه Trust یا Allow را انتخاب نمایید و در صورت عدم اجرای برنامه در برخی از گوشی ها، لطفاً مراحل زیر را انجام دهید:

    انتخاب گزینه Advance Banking Solution Trading DMCC
  • در پایان نیز انتخاب گزینه Trust یا Verify
 
سیستم عامل android  
دریافت نرم­ افزار همراه بانک صادرات مخصوص سیستم عامل Android
نام فايل: BSI 4.6_Android.apk
تاریخ انتشار : 4 خرداد سال 1398

 
 
دریافت نرم­ افزار همراه بانک صادرات مخصوص سیستم عامل جاوا
نام فايل: BSI 3.0.Jar
تاریخ انتشار : 13 آبان سال 1397