مطابق با اصلاحات جدید قانون صدور چک، کارسازی چک های طرح جدید منوط به ثبت صدور، تایید و یا انتقال چک در سامانه صیاد (پیچک) می باشد.


 


مشتریان ارجمند بانک صادرات ایران برای بهره‌مندی از خدمات نسخه وب همراه بانک صادرات ایران لطفا اینجا را کلیک کنید.


برای آشنایی بیشتر با سرویس های ثبت، تأیید، انتقال و استعلام چک لطفا اینجا را کلیک نمایید.