نرخ سود سپرده های ریالی
 
با عنایت به ابلاغ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی جدید نظام بانکی کشور بدین وسیله نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری به شرح جدول ذیل اعلام می گردد:


مبلغ مورد نظر :
ریال
نوع سپرده :
 


انتخاب سپرده:
کوتاه مدت عادی  7%

سه ماهه8%
شش ماهه10%
نه ماهه14%
بلند مدت یک ساله  15%

کوتاه مدت امید  10%
کوتاه مدت مشروط7%
کوتاه مدت مشروط7%
کوتاه مدت مشروط7%


محاسبه سود در ماه :


اطلاعات
نرخ سود علی الحساب سالانه
درصد
سود سپرده در روز
ریال
سود سپرده در ماه  
ریال
سود سپرده در سال
ریال