کیوسک بانک
کیوسک بانک​​
تعریف

يكي از ابزارهاي پذيرش كارت‌هاي بانكي مي‌باشد كه قابليت ارائه خدمات مالي غيرنقدي را دارا مي‌باشد.

هدف

​​ سهولت دسترسي به خدمات و تسهيل در اطلاع رساني و همچنين كاهش هزينه‌ها در ارائه خدمات متنوع به مشتريان در جهت جلب رضايت آنان ​

خدمات قابل ارائه
امکانات مورد نياز​ ​

مراجعه به كيوسك بانك و انتخاب خدمت مورد نياز

کارمزدها و هزينه ها​

بستگي به نوع خدمت مورد نظر دارد. (همانند دستگاه خودپرداز)

فرآيند ارائه سرويس​

مراجعه مشتري دارنده كارت‌هاي عضو شتاب به دستگاه كيوسك بانك

توضيحات تکميلي​