پایانه فروش (POS)
 
پايانه فروش pos ​
تعریف

دستگاهي است كه از طريق ارتباط تلفني يا شبكه‌اي به سيستم بانكي با اتصال به شماره حساب مشتري امكان انتقال اتوماتيك مبلغ خريد از حساب مشتري (دارنده كارت) به حساب فروشنده (پذيرنده كارت) را فراهم مي‌سازد

هدف

​​افزايش رفاه مشتريان و فروشندگان برای خريد و فروش کالا و خدمات، ايجاد امنيت مادی و روانی برای مشتريان و فروشندگان، کاهش مراجعه حضوری فروشنده و خريدار به شعب بانکها و کاهش استفاده از وجه نقد (فيزيکی) در مبادلات ​

خدمات قابل ارائه
امکانات مورد نياز​ ​
کارمزدها و هزينه ها​

نصب و راه اندازي و استفاده از دستگاه POS هيچگونه کارمزد و هزينه‌اي ندارد.

فرآيند ارائه سرويس​

مراجعه مشتري به شعبه و ارائه درخواست و فرمهاي مربوطه .
ارسال مدارک از طرف شعبه به شرکت طرف قرارداد با بانک جهت دستگاه فوق براي مشتري .
مراجعه کارشناسان شرکت نزد مشتري براي نصب و راه اندازي دستگاه .

توضيحات تکميلي​

​ مراحل استفاده از پايانه هاي فروش:
١- کشيدن کارت بر روي پايانه فروش  ٢-  ورود مبلغ خريد و رمز کارت  ٣- ارتباط پايانه فروش با سرور مرکزي  ٤- انجام خريد و واريز وجه از حساب خريدار به حساب پذيرنده