محتواهای آموزشی در حوزه سایبر
2.jpg                3.jpg                  1.jpg
        نکاتی در خصوص خریدهای اینترنتی (منبع: پلیس فتا)                                   خرید امن (منبع: پلیس فتا)                                                        کلاهبرداری از طریق برنامه های همراه بانک جعلی (منبع: پلیس فتا)

عجله نکنیم.jpg                 پیوست2.png                           فایل4-2 ).png
             عجله نکنید (منبع: بانک صادرات ایران)                                                             دقت در استفاده از پایانه های فروش (منبع: ایران هشدار)                      روشهای محافظت از اطلاعات (منبع: شرکت پرداخت الکترونیک سپهر)(لوگو1-2 ).jpg                   (لوگو3-2 ).jpg                    (لوگو2-2 ).jpg
کلاهبرداری از طریق تماس خارجی (منبع: شرکت پرداخت الکترونیک سپهر)              شکایت قضایی جعلی (منبع: شرکت پرداخت الکترونیک سپهر)                           کلاهبرداری جدید (منبع: شرکت پرداخت الکترونیک سپهر)

مصاحبه تلفنی ساختگی.jpg             روی لینک آلوده کلیک نکنید.png                    4.jpg
مصاحبه تلفنی ساختگی (منبع: بانک صادرات ایران)                    روی لینک غیر معتبر کلیک نکنید (منبع: بانک صادرات ایران)                                  رسید جعلی (منبع: بانک صادرات ایران)5.jpg      خرید نامعتبر (پیوست1).jpg   (پیوست2)لینک نامعتبر.jpg
کپی برداری از کارت (منبع: بانک صادرات ایران)                            خرید نامعتبر (منبع: بانک صادرات ایران)                        لینک نامعتبر (منبع: بانک صادرات ایران)


لوگو پیوست1.jpg                 لوگو پیوست2.jpg                          لوگو پیوست3.jpg
پیامک جعلی (منبع: بانک صادرات ایران)                           عدم استفاده از رایانه های عمومی برای عملیات بانکی (منبع: بانک صادرات ایران)                       مهندسی اجتماعی با بهره گیری از خودپرداز (منبع: بانک صادرات ایران)  


hoviat-shakhsi.jpg                           استفاده از نسخ معتبر برنامه های بانکی.jpeg                   درگاههای پرداخت جعلی.jpg        
مراقب حریم و هویت شخصی خود باشید (منبع: ایران هشدار)                استفاده از نسخ معتبر برنامه های بانکی (منبع: بانک صادرات ایران)                                درگاههای پرداخت جعلی (منبع: بانک صادرات ایران)دقت در اعتماد به دیگران.jpg                   عدم افشای اطلاعات بانکی.jpg
دقت در اعتماد به دیگران (منبع: بانک صادرات ایران)                                           عدم افشای اطلاعات بانکی (منبع: بانک صادرات ایران)