محتواهای آموزشی در حوزه سایبر
2.jpg                3.jpg                  1.jpg
        نکاتی در خصوص خریدهای اینترنتی (منبع: پلیس فتا)                                   خرید امن (منبع: پلیس فتا)                                                        کلاهبرداری از طریق برنامه های همراه بانک جعلی (منبع: پلیس فتا)

عجله نکنیم.jpg                 پیوست2.png
             عجله نکنید (منبع: بانک صادرات ایران)                                                             دقت در استفاده از پایانه های فروش (منبع: ایران هشدار)