افتخارات بانک صادرات در سال 1394
گواهینامه کیفیت و اعتبار در ارائه خدمات الکترونیکی E-Banking از سوی اتحادیه اروپا در همایش زنجیره موفقیت سازمانی
دریافت استاندارد بین المللی انتخاب نخست مشتریان در حوزه بانکداری از سوی ICS Group کانادا
تندیس دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری و نمایشگاه فناوری های نوین شهری، شهرداری تهران سال 1394
تندیس دهمین جشنواره انتشارات ملی روابط عمومی سال 1394
دریافت گواهینامه استاندارد آموزشی ISO 10015 از موسسه IMQ کشور ایتالیا-سال 1394
نشان ویژه معتبرترین سازمان ایرانی در صنعت بانکداری در اجلاس استقامت ملی در تولید و خدمات-اسفند 1394
تقدیرنامه از سوی دانشگاه امام صادق (ع)-سال 1394
نشان عالی کیفیت و بهره وری -سال1394
تندیس سومین جشنواره برترین شرکت های ایران-1394
نشان زرین استقامت ملی به بانک صادرات ایران در اجلاس استقامت ملی در تولید و خدمات-اسفند 1394
کسب استاندارد بین المللی MTS-Banking در اجلاس استقامت ملی در تولید و خدمات-اسفند 1394
دریافت گواهینامه ISO 50001-2011، سیستم مدیریت انرژِی در برج سپهر-سال 1394
تندیس کمیته ملی ربوکاپ 2015
اعطای گواهینامه بین المللی QS-Corporate Banking اتحادیه اروپا به بانک صادرات-سال 1394- 2016
دریافت نشان زرین برترین در صنعت بانکداری از سوی همایش زنجیره موفقیت سازمانی سال 1394
تندیس برگزیدگی باشگاه مشتریان بانک به لحاظ محتوا و شیوه اجرا بر مبنای طرح کلیک -بهمن 1394
تندیس چهارمین همایش نقد وبررسی قوانین، مقررات ونظام بانکداری ایران بارویکرد اسلامی سال 1394
نشان زرین نوآوری در خدمات بانکداری الکترونیکی از اجلاس مشترک توسعه کیفیت ساختمان، حمل ونقل - راه و شهرسازی- بهمن1394
دریافت گواهی از دومین اجلاس متخصصین و روسای بانک ، بیمه ، بورس و شرکتهای تاثیر گذار در اقتصاد کشور 2015